Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Digwyddiadau
Digwyddiadau cyffrous trwy’r flwyddyn
Blaenavon World Heritage Day 2
Digwyddiadau
Digwyddiadau cyffrous trwy’r flwyddyn
Storytelling
Digwyddiadau
Digwyddiadau cyffrous trwy’r flwyddyn
Climbing Wall at Garn Lakes

Events

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Mae yna 4 digwyddiad yn cael eu cynnal Yfory
Dydd Sadwrn 25th Mai 2019

Walter Waygood – Arddangosfa Ffotograffiaeth Merched y Ffatri

Walter Waygood – Arddangosfa Ffotograffiaeth Merched y Ffatri
Dyddiad
01 - 28/05/2019
Lleoliad
Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon - Church Road - Blaenafon - NP4 9AS
Disgrifiad
The Factory Girls is a body of work by photographer Walter Waygood showing at the World Heritage Site at Blaenavon and are to be viewed for the very first time since the camera's shutter button was pressed in the late 1970's

Taith Gerdded "Ymdrech Dynol"

Taith Gerdded "Ymdrech Dynol"
Amser
25/05/2019
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth y Byd - Blaenafon - Heol yr eglwys - Blaenafon - NP4 9AS
Disgrifiad
Taith o ryw 5 cilomedr (3 milltir) dros lwybrau a all fod yn fwdlyd. Mae'r daith yn mynd heibio i Faes Parcio Rifle Green ac yna'n mynd â ni i fyny at simnai Hill Pit cyn dychwelyd heibio i gorsleoedd Llynnoedd y Garn – enghraifft o adferiad tir llwyddiannus sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd.

Diwrnod Rhedeg

Diwrnod Rhedeg
Amser
25/05/2019
Lleoliad
Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Mae Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon wedi ei lleoli yng nghanol Safle Treftadaeth y Byd ar ymyl Bannau Brycheiniog ac mae ganddi ryw 3½ milltir o drac.

Ystlumod ac Adar Y Nos

Amser
25/05/2019
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Bydd GATBB yn cofnodi ystlumod ac adar y nos yng Nghoetir Cymunedol Blaenafon. Wrth iddi nosi, ewch i Llanover Road i wylio/gwrando am droellwyr yn dod i hela, a hefyd tylluanod ac adar eraill.
Arddangos 1 i 4 o 4