Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Man Engine
Y cawr peirianyddol yn ymweld â de Cymru
Man Engine

Man Engine

Mae De Cymru yn un o leoliadau treftadaeth mwyngloddio pwysicaf y DU, gyda haearn, copr a glo wrth galon y Cymoedd am ganrifoedd.

Ac yn 2018, gwahoddir y genedl gyfan i ddathlu a chofio'r hanes diwydiannol hwn gydag ymweliad gan y Man Engine eiconig.

Bydd y cawr o löwr yn ymweld ag wyth o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf de Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8 - 12 Ebrill 2018.

Bydd y campwaith peirianyddol yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Gwaith Dur Glynebwy, Castell a Pharc Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod Morfa fel rhan o'i daith o gwmpas Cymru, o'r enw: "Man Engine Cymru: dathlu diwydiant".

Mae'r daith Gymreig yn gydweithrediad ymhlith y sector diwylliannol yng Nghymru, gyda Phrifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, pum awdurdod lleol (Torfaen, Blaenau Gwent, Merthyr, Rhondda ac Abertawe), Celf ar y Blaen a Golden Tree Productions.

Mae'r ymweliad â Chymru’n rhan o Resurrection Tour 2018 y Man Engine, ble fydd y pyped 11.2m o daldra’n stemio’i ffordd o gwmpas rhai o safleoedd treftadaeth mwyngloddio mwyaf arwyddocaol y DU, gan gynnwys lleoliadau yng Nghernyw, Dyfnaint, Gwlad yr Haf, Swydd Efrog, Swydd Amwythig a Swydd Derby.

Wedi'i animeiddio gan dîm o ddwsin a rhagor o 'lowyr', bydd y pyped enfawr yn dechrau ar ei daith o amgylch Cymru ar 8 Ebrill gyda seremoni agoriadol yn Big Pit a gorymdaith i Waith Haearn Blaenafon.

Y lleoliad nesaf fydd Gwaith Dur Glynebwy ar 9 Ebrill – un o wir emau diwydiannol Cymru a'r safle cyntaf ym Mhrydain i integreiddio cynhyrchu haearn a dur.

Ar 10 Ebrill, bydd y Man Engine yn ymweld â Pharc a Chastell Cyfarthfa - hen gartref y Meistr Haearn William Crawshay II a'i deulu, symbol ingol o oruchafiaeth y Meistr Haearn ym Merthyr a chyfoeth y diwydiant haearn yn y Cymoedd.

Yna gall ymwelwyr weld y peiriant stêm anferthol ym Mharc Coffa Ynysangharad ar 11 Ebrill.

Bydd y daith yn dod i ben ar 12 Ebrill, gydag arddangosfeydd llawn nostalgia yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, a gorymdaith drwy’r ddinas gan orffen yng ’Ngwaith Copr Hafod Morfa gyda'r nos.

Bydd rhagor o wybodaeth a thocynnau ar gyfer yr wythnos o arddangosfeydd rhyfeddol ar gael ar wefan y Man Engine fis Ionawr.

Am fwy o wybodaeth am daith "Man Engine Cymru: dathlu diwydiant" neu’r stori y tu ôl i’r Man Engine rhyfeddol ewch i www.themanengine.co.uk.