Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Lleoedd i Aros
Mwynhewch groeso cynnes, Cymreig
Oakfield Guesthouse
Lleoedd i Aros
Mwynhewch groeso cynnes, Cymreig
The Lion Hotel
Lleoedd i Aros
Mwynhewch groeso cynnes, Cymreig
Places to Stay
Insert image here

Lleoedd i aros yn agos at y safle

The Little Crown Inn

The Little Crown Inn
Disgrifiad
Yn cuddio ym mhentref bach Waunfelin, taith fer o Bont-y-pwl, mae'r Little Crown Inn a'i Fwyty yn ymweliad werth chweil… Rydym yn cynnig 5 o ystafelloedd en-suite o safon hyfryd a bwyty sy'n arbenigo mewn bwyd cartref sy'n cael ei dyfu'n lleol.
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01495 763148
Cyfeiriad
Ffordd Elled, Waunfelin, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6DR
Gwefan
www.thelittlecrown.co.uk/

Maes Carafanau a Gwersylla Pyscodlyn Farm

Maes Carafanau a Gwersylla Pyscodlyn Farm
Disgrifiad
Mae Pyscodlyn yn safle sy'n cael ei rhedeg gan deulu. Cyfleusterau llawn, agos iawn i'r A40 a 2 filltir i'r gorllewin o'r Fenni. Delfrydol i grwydro Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Chanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon.
Graddfa
No Grading
Math
Parc Teithio a Gwersylla
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 853271
Cyfeiriad
Llanwenarth Citra, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 7ER
Gwefan
www.pyscodlyncaravanpark.com

Oakfield Bed and Breakfast

Oakfield Bed and Breakfast
Disgrifiad
Oakfield B & B yw'r unig sefydliad graddio Croeso Cymru mewn tref Blaenafon. Mae hwylus wedi ei leoli ger y rhan fwyaf o atyniadau lleol.
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Blaenafon
Ffon
01495 792829
Cyfeiriad
1 Oakfield Terrace, Varteg Road, Blaenafon, Torfaen, NP4 9DS
Gwefan
www.oakfieldbnb.com

Maes Carafanau a Gwersylla Pont Kemys

Maes Carafanau a Gwersylla Pont Kemys
Disgrifiad
Roedd Parc Gwledig heddychlon wedi'u lleoli rhwng Brynbuga a'r Fenni ar y B4598 cyfleusterau perffaith a rhai llawn yn cael eu gwasanaethu'n lleiniau.
Graddfa
5 Seren
Math
Parc Teithio a Gwersylla
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 880688
Cyfeiriad
Chainbridge, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9DS
Gwefan
www.pontkemys.co.uk

Canolfan Antur Pwll Du

Canolfan Antur Pwll Du
Disgrifiad
Lleolir Canolfan antur Pwll Du wedi'u lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yng nghanol golygfeydd ysblennydd ar y Mynydd Blorens Gilwern. Mae y Dyffryn yn disgyn i ffwrdd yn serth y tu ôl i'r Ganolfan roi golygfeydd ysblennydd o ardal gyfagos.
Graddfa
3 Seren
Math
Hostel
Lleoliad
Pontypool
Ffon
+44 (0)1495 791 577
Cyfeiriad
Canolfan Antur Pwll Du, Fferm Pen-y-Galchen Pwll Du, Blaenafon, Pontypool, Torfaen, NP4 9SS
Gwefan
www.pwllduadventure.co.uk

Gwesty Parkway a Sba

Gwesty Parkway a Sba
Disgrifiad
Gwesty'r Parkway yn westy 4 seren Graded, tua 10 milltir o safle treftadaeth y byd Blaenafon
Graddfa
4 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
01633 871199
Cyfeiriad
Rhodfa Cwmbrân, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3UW
Gwefan
www.parkwayhotelandspa.com/

Best Western Metro Pontypool

Best Western Metro Pontypool
Disgrifiad
Mae gwesty BEST WESTERN Pontypool Metro yn llawn rhyfeddod Cymreig ac wedi ei leoli ar gyrion Pont-y-pwl, gyda chysylltiadau cludiant gwych i Gasnewydd a Chaerdydd! Byddwch yn agos at atyniadau rhaid-eu-gweld, a phellter byr i ffwrdd o amrywiaeth o atyniadau treftadaeth, diwylliant a chefn gwlad pan fyddwch yn aros gyda ni.
Graddfa
No Grading
Math
Hotel
Lleoliad
Pont-y- pŵl
Ffon
0845 767676
Cyfeiriad
Lower Mill Field, Pont-y- pŵl, Torfaen, NP4 0XB

Middle Ninfa

Middle Ninfa
Disgrifiad
Yn Ninfa canol bach diarffordd gwersyll a raddiwyd rhif tri yn y DU gan y canllaw safle gwersylla bach
Graddfa
No Grading
Math
Parc Teithio a Gwersylla
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 854662
Cyfeiriad
Middle Ninfa, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9LE
Gwefan
www.middleninfa.co.uk

Blackthorn Lodge

Blackthorn Lodge
Disgrifiad
Blackthorn Lodge is situated in the rural village of Coed y Paen and is only 2 minutes drive or 10 minutes walk to the Carpenters' Arms Public House & Restaurant and Llandegfedd Reservoir's Visitor and Watersports Centre.
Graddfa
4 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Pont-y- pŵl
Ffon
07909636202
Cyfeiriad
Blackthorn Lodge, Blackthorn Meadow, Whitehall Lane, Coed-y-paen, Pont-y- pŵl, Torfaen, NP4 0SY
Gwefan
www.blackthorn-meadow.co.uk

Premier Inn Pont-y-pwl

Premier Inn Pont-y-pwl
Disgrifiad
Premier Inn, Pontypool, yw gwesty gyllideb, wedi ei leoli o fewn tua phum milltir o safle treftadaeth byd Tirlun Diwydiannol Blaenafon.
Graddfa
No Grading
Math
Hotel
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
0870 112958
Cyfeiriad
Tŷ’r Felin, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0RH
Gwefan
www.premierinn.com

Old Rectory Barn

Old Rectory Barn
Disgrifiad
Mae'r Hen Reithordy ysgubor yn cynnig 5 seren llety o fewn pellter o gamlas Sir Fynwy & Aberhonddu a mynediad hawdd cerdded i safleoedd treftadaeth o Sir Fynwy ac yng Nghymoedd y De.
Graddfa
5 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 830244
Cyfeiriad
Old Rectory Farmhouse, Maesygwartha, Gilwern, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0EY
Gwefan
www.oldrectorybarn.co.uk

Jenny's Cottage

Jenny's Cottage
Disgrifiad
Bwthyn Jenny yn 3 ystafell wely diwedd teras cyn-lowyr bwthyn wedi ei leoli yng nghanol tref Treftadaeth Blaenafon â parcio hawl y tu allan i ddrws y ffrynt
Graddfa
4 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Blaenafon
Ffon
07977 637740
Cyfeiriad
Jenny's Cottage, 17 Stryd y Parc, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AB

Hawthorn Lodge

Hawthorn Lodge
Disgrifiad
Hawthorn Lodge is situated in the rural village of Coed y Paen and is only 2 minutes drive or 10 minutes walk to the Carpenters' Arms Public House & Restaurant and Llandegfedd Reservoir's Visitor and Watersports Centre.
Graddfa
4 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Pont-y- pŵl
Ffon
07909636202
Cyfeiriad
Hawthorn Lodge, Blackthorn Meadow, Whitehall Lane, Coed-y-paen, Pont-y- pŵl, Torfaen, NP4 0SY
Gwefan
www.blackthorn-meadow.co.uk

Angel Hotel

Angel Hotel
Disgrifiad
Mae'r Angel Hotel, tafarn Sioraidd o oes y goetsh fawr, wedi ei lleoli yn nhref marchnad brysur y Fenni – rhyw chwe milltir o dref Blaenafon.
Graddfa
3 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 857121
Cyfeiriad
15 Cross Street, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5EN
Gwefan
www.angelabergavenny.com

Gwely a Brecwast Gelligravog Farm

Gwely a Brecwast Gelligravog Farm
Disgrifiad
Ty hir Cymreig o oddeutu 1610, mewn 32 erw, rhan ohono yn goedlan, mewn lleoliad tawel gyda golygfeydd gwych dros gefn gwlad Sir Fynwy.
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
01633 871147
Cyfeiriad
Gelligravog Farm, Cwmbrân, Torfaen, NP44 5AT
Gwefan
www.gelligravog.co.uk

The Kings Head Hotel

The Kings Head Hotel
Disgrifiad
Gwesty ganolfan 4 seren tref boblogaidd gydag ystafelloedd gwely en-suite 14, bar traddodiadol a bwyty cyfeillgar a hamddenol sy'n gweini bwyd o ansawdd da sy'n addas ar gyfer pob chwaeth.
Graddfa
4 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 853575
Cyfeiriad
60 Cross Street, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5EU
Gwefan
www.kingsheadhotelabergavenny.co.uk

Fferm Ty Cooke

Fferm Ty Cooke
Disgrifiad
Saif fferm Ty-Cooke, ffermdy heddychlon ddeunawfed ganrif, oddeutu wyth milltir o safle treftadaeth y byd Blaenafon.
Graddfa
4 Seren
Math
Ffermdy
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01873 880382
Cyfeiriad
Mamheilad, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 8QZ
Gwefan
www.tycookefarm.co.uk

Gwesty a Bwyty'r Lion

Gwesty a Bwyty'r Lion
Disgrifiad
Moethus Gwesty a bwyty yn fusing Blaenafon De Cymru gyfoes yn Lion Hotel chic â moethusrwydd clasurol, gwesty Blaenafon yn unig. Mae ei holl ystafelloedd 12 yn cynnwys ystafell ymolchi en-suite neu gawod ac amrywiaeth eang o amwynderau i wneud eich arhosiad mor gyfforddus a phleserus â phosib.
Graddfa
4 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Blaenafon
Ffon
01495 792516
Cyfeiriad
Gwesty a Bwyty’r Lion, Heol Lydan, Blaenafon, Torfaen, NP4 9NH
Gwefan
www.thelionhotelblaenavon.co.uk
Arddangos 1 i 18 o 18

Chwilio am leoedd i aros