Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Lleoedd i Aros
Mwynhewch groeso cynnes, Cymreig
Oakfield Guesthouse
Lleoedd i Aros
Mwynhewch groeso cynnes, Cymreig
The Lion Hotel
Lleoedd i Aros
Mwynhewch groeso cynnes, Cymreig
Places to Stay
Insert image here

Lleoedd i aros yn agos at y safle

Jenny's Cottage

Jenny's Cottage
Disgrifiad
Bwthyn Jenny yn 3 ystafell wely diwedd teras cyn-lowyr bwthyn wedi ei leoli yng nghanol tref Treftadaeth Blaenafon â parcio hawl y tu allan i ddrws y ffrynt
Graddfa
4 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Blaenafon
Ffon
07977 637740
Cyfeiriad
Jenny's Cottage, 17 Stryd y Parc, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AB

Gwely a Brecwast Gelligravog Farm

Gwely a Brecwast Gelligravog Farm
Disgrifiad
Ty hir Cymreig o oddeutu 1610, mewn 32 erw, rhan ohono yn goedlan, mewn lleoliad tawel gyda golygfeydd gwych dros gefn gwlad Sir Fynwy.
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
01633 871147
Cyfeiriad
Gelligravog Farm, Cwmbrân, Torfaen, NP44 5AT
Gwefan
www.gelligravog.co.uk

The Little Crown Inn

The Little Crown Inn
Disgrifiad
Yn cuddio ym mhentref bach Waunfelin, taith fer o Bont-y-pwl, mae'r Little Crown Inn a'i Fwyty yn ymweliad werth chweil… Rydym yn cynnig 5 o ystafelloedd en-suite o safon hyfryd a bwyty sy'n arbenigo mewn bwyd cartref sy'n cael ei dyfu'n lleol.
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01495 763148
Cyfeiriad
Ffordd Elled, Waunfelin, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6DR
Gwefan
www.thelittlecrown.co.uk/

Blackthorn Lodge

Blackthorn Lodge
Disgrifiad
Mae Blackthorn Lodge ym mhentref gwledig Coed y Paen a dim ond 2 funud mewn car neu 10 munud ar droed i dafarn y Carpenters' Arms Public House & Restaurant a Chanolfan Ymwelwyr a Chwaraeon Dwr Cronfa Llandegfedd.
Graddfa
4 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Pont-y- pŵl
Ffon
07909636202
Cyfeiriad
Blackthorn Lodge, Blackthorn Meadow, Whitehall Lane, Coed-y-paen, Pont-y- pŵl, Torfaen, NP4 0SY
Gwefan
www.blackthornelodge.co.uk

Best Western Metro Pontypool

Best Western Metro Pontypool
Disgrifiad
Mae gwesty BEST WESTERN Pontypool Metro yn llawn rhyfeddod Cymreig ac wedi ei leoli ar gyrion Pont-y-pwl, gyda chysylltiadau cludiant gwych i Gasnewydd a Chaerdydd! Byddwch yn agos at atyniadau rhaid-eu-gweld, a phellter byr i ffwrdd o amrywiaeth o atyniadau treftadaeth, diwylliant a chefn gwlad pan fyddwch yn aros gyda ni.
Graddfa
No Grading
Math
Hotel
Lleoliad
Pont-y- pŵl
Ffon
0845 767676
Cyfeiriad
Lower Mill Field, Pont-y- pŵl, Torfaen, NP4 0XB

Oakfield Bed and Breakfast

Oakfield Bed and Breakfast
Disgrifiad
Oakfield B & B yw'r unig sefydliad graddio Croeso Cymru mewn tref Blaenafon. Mae hwylus wedi ei leoli ger y rhan fwyaf o atyniadau lleol.
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Blaenafon
Ffon
01495 792829
Cyfeiriad
1 Oakfield Terrace, Varteg Road, Blaenafon, Torfaen, NP4 9DS
Gwefan
www.oakfieldbnb.com

Maes Carafanau a Gwersylla Pyscodlyn Farm

Maes Carafanau a Gwersylla Pyscodlyn Farm
Disgrifiad
Mae Pyscodlyn yn safle sy'n cael ei rhedeg gan deulu. Cyfleusterau llawn, agos iawn i'r A40 a 2 filltir i'r gorllewin o'r Fenni. Delfrydol i grwydro Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Chanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon.
Graddfa
No Grading
Math
Parc Teithio a Gwersylla
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 853271
Cyfeiriad
Llanwenarth Citra, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 7ER
Gwefan
www.pyscodlyncaravanpark.com

The Kings Head Hotel

The Kings Head Hotel
Disgrifiad
Gwesty ganolfan 4 seren tref boblogaidd gydag ystafelloedd gwely en-suite 14, bar traddodiadol a bwyty cyfeillgar a hamddenol sy'n gweini bwyd o ansawdd da sy'n addas ar gyfer pob chwaeth.
Graddfa
4 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 853575
Cyfeiriad
60 Cross Street, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5EU
Gwefan
www.kingsheadhotelabergavenny.co.uk

Canolfan Antur Pwll Du

Canolfan Antur Pwll Du
Disgrifiad
Lleolir Canolfan antur Pwll Du wedi'u lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yng nghanol golygfeydd ysblennydd ar y Mynydd Blorens Gilwern. Mae y Dyffryn yn disgyn i ffwrdd yn serth y tu ôl i'r Ganolfan roi golygfeydd ysblennydd o ardal gyfagos.
Graddfa
3 Seren
Math
Hostel
Lleoliad
Pontypool
Ffon
+44 (0)1495 791 577
Cyfeiriad
Canolfan Antur Pwll Du, Fferm Pen-y-Galchen Pwll Du, Blaenafon, Pontypool, Torfaen, NP4 9SS
Gwefan
www.pwllduadventure.co.uk

Angel Hotel

Angel Hotel
Disgrifiad
Mae'r Angel Hotel, tafarn Sioraidd o oes y goetsh fawr, wedi ei lleoli yn nhref marchnad brysur y Fenni – rhyw chwe milltir o dref Blaenafon.
Graddfa
3 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 857121
Cyfeiriad
15 Cross Street, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5EN
Gwefan
www.angelabergavenny.com

Middle Ninfa

Middle Ninfa
Disgrifiad
Yn Ninfa canol bach diarffordd gwersyll a raddiwyd rhif tri yn y DU gan y canllaw safle gwersylla bach
Graddfa
No Grading
Math
Parc Teithio a Gwersylla
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 854662
Cyfeiriad
Middle Ninfa, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9LE
Gwefan
www.middleninfa.co.uk

Premier Inn Pont-y-pwl

Premier Inn Pont-y-pwl
Disgrifiad
Premier Inn, Pontypool, yw gwesty gyllideb, wedi ei leoli o fewn tua phum milltir o safle treftadaeth byd Tirlun Diwydiannol Blaenafon.
Graddfa
No Grading
Math
Hotel
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
0870 112958
Cyfeiriad
Tŷ’r Felin, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0RH
Gwefan
www.premierinn.com

Fferm Ty Cooke

Fferm Ty Cooke
Disgrifiad
Saif fferm Ty-Cooke, ffermdy heddychlon ddeunawfed ganrif, oddeutu wyth milltir o safle treftadaeth y byd Blaenafon.
Graddfa
4 Seren
Math
Ffermdy
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01873 880382
Cyfeiriad
Mamheilad, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 8QZ
Gwefan
www.tycookefarm.co.uk

Gwesty a Bwyty'r Lion

Gwesty a Bwyty'r Lion
Disgrifiad
Moethus Gwesty a bwyty yn fusing Blaenafon De Cymru gyfoes yn Lion Hotel chic â moethusrwydd clasurol, gwesty Blaenafon yn unig. Mae ei holl ystafelloedd 12 yn cynnwys ystafell ymolchi en-suite neu gawod ac amrywiaeth eang o amwynderau i wneud eich arhosiad mor gyfforddus a phleserus â phosib.
Graddfa
4 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Blaenafon
Ffon
01495 792516
Cyfeiriad
Gwesty a Bwyty’r Lion, Heol Lydan, Blaenafon, Torfaen, NP4 9NH
Gwefan
www.thelionhotelblaenavon.co.uk

Gwesty Parkway a Sba

Gwesty Parkway a Sba
Disgrifiad
Gwesty'r Parkway yn westy 4 seren Graded, tua 10 milltir o safle treftadaeth y byd Blaenafon
Graddfa
4 Seren
Math
Hotel
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
01633 871199
Cyfeiriad
Rhodfa Cwmbrân, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3UW
Gwefan
www.parkwayhotelandspa.com/

Old Rectory Barn

Old Rectory Barn
Disgrifiad
Mae'r Hen Reithordy ysgubor yn cynnig 5 seren llety o fewn pellter o gamlas Sir Fynwy & Aberhonddu a mynediad hawdd cerdded i safleoedd treftadaeth o Sir Fynwy ac yng Nghymoedd y De.
Graddfa
5 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 830244
Cyfeiriad
Old Rectory Farmhouse, Maesygwartha, Gilwern, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0EY
Gwefan
www.oldrectorybarn.co.uk

Maes Carafanau a Gwersylla Pont Kemys

Maes Carafanau a Gwersylla Pont Kemys
Disgrifiad
Roedd Parc Gwledig heddychlon wedi'u lleoli rhwng Brynbuga a'r Fenni ar y B4598 cyfleusterau perffaith a rhai llawn yn cael eu gwasanaethu'n lleiniau.
Graddfa
5 Seren
Math
Parc Teithio a Gwersylla
Lleoliad
Y Fenni
Ffon
01873 880688
Cyfeiriad
Chainbridge, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9DS
Gwefan
www.pontkemys.co.uk
Arddangos 1 i 17 o 17

Chwilio am leoedd i aros