Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Greenway

Greenway
  • Lleoliad:Pont-y-pŵl
  • Math:Hunanarlwyo
  • Graddfa:4 Seren

Saif Greenway House ar ochr ogleddol Tal-y-wain.

Yn wreiddiol, roedd Talywaun yn gartref i ychydig o ffermdai a bythynnod a adeiladwyd o gerrig, gyda'u trigolion yn byw oddi ar y tir, fodd bynnag, ar ddechrau'r 1800au fe wnaeth y chwyldro diwydiannol ddal gafael go iawn ar y gymuned gyda llawer o gartrefi yn cael eu hadeiladu ar yr adeg honno, i gartrefu gweithwyr y Varteg, Golynos a Gwaith Haearn y British, cyn dod i'w derfyn ar ddiwedd y 1800au pan adeiladwyd Rheilffordd Traphont Talywaun. Pan ddirywiodd y defnydd o lo, fe wnaeth y rheilffordd le i ffyrdd, ond mae rhai o adeiladau cynnar y 1800au dal i fod, sef tafarn y Globe a siop bapurau newydd cyfagos, siop pysgod a sglodion a'r Eglwys gyferbyn, a adeiladwyd ym 1832.

Erbyn hyn mae Talywaun yn gyrchfan gwych ar gyfer gweithgareddau hamdden, gwych, gyda'r Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gerllaw, clybiau Rygbi a Pêl-droed, Canolfan Academi Golff Talywaun, sydd hefyd yn gartref i Raswyr Rheoli Radio Talywaun www.talywainrcracers.com (sy'n cynnal rasys Cymdeithas Ceir Radio Cymru www.wrca.org.uk dair gwaith y flwyddyn) ac wrth gwrs llwybrau hamdden godidog i gerddwyr, beicwyr a marchogwyr.

Mae Greenway House yn fwthyn pâr eang a chyfforddus 3 llofft y mae gwesteion blaenorol wedi'i ddisgrifio fel "sylfaen gwych i grwydro'r ardal". Mae'r tŷ wedi'i baratoi'n llawn ac mae ynddo llawer o gyfleusterau.

Mae un ystafell wely ddwbl a dwy ystafell sydd yn cynnwys dau wely sengl yr un, pob un ohonynt â chwpwrdd dillad 3 drws, dreser 5 drôr, cabinet wrth ochr y gwely gyda lamp a drych sy'n hongian ar wal. Darperir dillad gwely, ac mae tywelion a basged Brecwast ar gael ar gais, am gost ychwanegol.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
  • Visit Wales - 4 Seren
Prisio
  • Ystafell neu uned bwthyn:£50.00 y noson