Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Penrose Cottage

Penrose Cottage
  • Lleoliad:Y Fenni
  • Math:Hunanarlwyo
  • Graddfa:No Grading

Wedi ei gynllunio'n ofalus ac mewn lleoliad perffaith, mae Penrose Cottage yn sylfaen gwych ar gyfer gwyliau yn Ne Cymru.

Mae'r cartref gwyliau hardd, a leolir ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, yn cynnwys tair ystafell wely, tair ystafell ymolchi, lolfa gyfforddus, cegin dda a gardd eang â golygfeydd sy'n ymestyn dros Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gerllaw.

Mae Penrose Cottage yn ddelfrydol i gerddwyr a beicwyr, diolch i'r ffaith ei fod yn agos at lwybr tynnu ar y gamlas a gwahanol lwybrau cerdded Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, yn ogystal â thref farchnad hyfryd Y Fenni.

Gall yr eiddo hefyd fod yn addas i bobl nad ydynt yn symud yn dda, diolch i’r mynediad i gadeiriau olwyn, ystafell wlyb gyfleus a goleuadau argyfwng.

  • Mynedfa i’r Anabl:Ie
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
Prisio
  • Ystafell neu uned bwthyn:£268 - £758 yr wythnos (yn ôl adeg y flwyddyn)
Cyfleusterau
  • Laundry Facilities
  • Non-smoking
  • Parcio Ar Gael