Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Rectory Cottage

Rectory Cottage
 • Lleoliad:Pont-y-pŵl
 • Math:Gwely a Brecwast
 • Graddfa:4 Seren

Bwthyn Rhestredig Gradd II, wedi ei foderneiddio'n rhagorol, sy'n dyddio o'r 16eg ganrif yw Rectory Cottage. Mae'n eiddo 4 seren, heddychlon a thawel. Saif mewn tiroedd helaeth ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ochr yn ochr â chamlas brydferth Mynwy ac Aberhonddu, gyda golygfeydd godidog dros Ddyffryn Wysg. Agos at Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, Caerllion Rhufeinig, cestyll Gwent, Abaty Tyndyrn a Chaerdydd. Cyrsiau golff ardderchog; ddelfrydol i gerddwyr, beicwyr a physgotwyr! Tafarndai lleol; a chyfleus ar gyfer y Foxhunter a'r Hardwick.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Grwpiau:Na
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
 • Welcome Host
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Sengl:£40 - £50
 • Dwbl:£60 - £70
 • Dau wely:£60 - £70
Cyfleusterau
 • Access Statement
 • Bookable through TICS
 • Cots Available
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • TV In all rooms
 • Vegetarian and/or special requirements