Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Blaenafon Cars

Blaenafon Cars
  • Math:Arall

Mae Blaenafon Cars yn darparu gwasanaeth i’r gymuned yn bennaf ac ymwelwyr i Flaenafon, gwasanaeth sydd ei angen yn y dref, yn amlwg mae’r gwasanaeth yma ar gael hefyd i drigolion Torfaen, ond nid ar draul cwsmeriaid ym Mlaenafon.

Byddwn yn rhoi gwasanaeth teithio, dibynadwy, rhesymol, cyfeillgar a phroffesiynol.

Rydym am fod yn brydlon (gall fod adegau tu hwnt i’n rheolaeth a bydd ychydig o oedi) a does dim galw/gofyn yn rhy fawr neu fach, o dripiau lleol o fewn y dref, trefi cyfagos, neu i feysydd awyr a phorthladdoedd unrhyw amser o’r dydd neu’r nos.

Byddwn yn gwobrwyo ffyddlondeb a chwsmeriaid rheolaidd, a bydd prisoedd rhatach ar gyfer teithiau y tu allan i’r dref ar gyfer yr henoed a myfyrwyr.  Gofynnwch i’r gyrrwr am fanylion.

Mae Blaenafon Cars yn gwerthfawrogi’ch busnes a byddwn yn ymdrechu i roi gwasanaeth ardderchog i chi am eich arian.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
  • Ffon:01495 791612
  • Symudol:07521 447211