Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru
Teithiau Cerdded gwych - golygfeydd godidog
Keepers Pond
Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru
Teithiau Cerdded gwych - golygfeydd godidog
Monmouthshire and Brecon Canal
Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru
Teithiau Cerdded gwych - golygfeydd godidog
Slag and stones

Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru

Mae Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru yn ddigwyddiad sydd wedi ymsefydlu'n gadarn yn y calendr cerdded. Eleni, bydd yn cael ei gynnal rhwng 3-23 Medi 2017. Ar draws y Cymoedd fe fydd yna amrywiaeth eang o deithiau cerdded yn amrywio o deithiau cerdded heriol, drwy'r dydd i deithiau cerdded hawdd, a theithiau o ddiddordeb arbennig.

Mae'r holl deithiau cerdded yn cael eu harwain gan arweinwyr profiadol y mae eu gwybodaeth leol yn sicr o ehangu'r profiad. Dyma gyfle delfrydol i archwilio'r dirwedd unigryw o fryniau a phantiau tonnog sy'n frith o drefi a phentrefi cyfeillgar, yn ogystal â phethau i'ch atgoffa o orffennol yr ardal, gan gynnwys cestyll adfeiliedig, anheddau segur a "thyllau yn y ddaear" sydd â stori gudd yn aros i gael eu darganfod.

Byddwn yn cynnal cyfres o deithiau cerdded ar hyd Tirwedd Treftadaeth y Byd Blaenafon - Cadwch lygad ar Y Cymoedd i gael manylion ynghylch sut i gadw eich lle ar y teithiau cerdded hynod boblogaidd yma.

Mwynhewch y daith!