Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Dawns ar y Mynydd

Ar ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf 2017 bydd Dawns ar y Mynydd yn dychwelyd i ddathlu dawns ym Mlaenafon. Dyma'r drydedd flwyddyn i'r grŵp dan arweiniad aelodau Dawnswyr Blaenafon, tîm dawnsio gwerin traddodiadol sydd wedi'i leoli ym Mlaenafon, fynd ati i drefnu gŵyl ddawns yn Neuadd y Gweithwyr. Y llynedd, fe wnaeth dros 200 o ddawnswyr ddiddori cynulleidfa fawr a frwdfrydig drwy berfformio gwahanol ddulliau dawnsio yn ystod y dydd.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd Neuadd Gweithwyr Blaenafon yn cynnal y digwyddiad rhwng 11am a 4pm. Bydd o leiaf pedwar ar ddeg o grwpiau dawns gwahanol yn ymddangos. Mae'r rhain yn cynnwys dawnswyr traddodiadol o Gymru, arddull Appalachia, Jive, Flamenco, Bola ddawnsio, Ballet, Tap, Modern, Jazz, Dawnsio stryd, dawnsio Cernywaidd, Llydawaidd a Dawnsio Llinell.

Pwrpas y digwyddiad yw dangos gwahanol arddulliau dawns y gall pobl eu mwynhau. Daw llawer o'r grwpiau dawns o Flaenafon ei hun neu'r ardal gyfagos. Mae hefyd yn dangos y gall pawb, beth bynnag yw eu hoed, fwynhau dawnsio. Gallwch wylio'r digwyddiad AM DDIM ac mae'r holl ddawnswyr yn perfformio am ddim.

Dewch yn llu a gweld drosoch eich hun.

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 9th Gorffennaf 2017