Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Llwyddiant Gŵyl Fwyd!

Roedd yr haul yn disgleirio arnom ddoe wrth i ni gynnal ein Gŵyl Fwyd Sul y Tadau gyntaf ym Mhwll Mawr. Roedd y digwyddiad yn gydweithrediad rhwng Amgueddfa Genedlaethol Cymru a CreaTe, Rhaglen Datblygu Gwledig Torfaen.

Fe wnaeth gannoedd o ymwelwyr fwynhau cyfle i bori drwy gynnyrch Cymreig gwych a'u blasu ac fe ddigwyddodd y cyfan oll yn lleoliad diwydiannol unigryw Pwll Mawr ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Cynrychiolwyd ein cynhyrchwyr Blas ar Dorfaen ochr yn ochr â chynhyrchwyr o bob rhan o Dde Cymru; roedd stondinau bwyd ar y stryd â danteithion difyr, darparwyd cerddoriaeth gan Fand Celtic Cafe, Blaenafon a chafwyd arddangosfeydd bwyd blasus. Y gobaith yw y bydd yr ŵyl yn dod yn ddigwyddiad blynyddol yn dilyn llwyddiant Sul y Tadau.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20th Mehefin 2017