Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Gweithgareddau Pasg Blaenafon

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon trwy gydol gwyliau’r Pasg lle bydd llawer o weithgareddau i ddiddanu’r teulu cyfan. O ddydd Mawrth 11eg Ebrill hyd at ddydd Gwener 21ain Ebrill am 11am - 4pm cymerwch ran yn ein Helfa Wy Pasg, defnyddiwch y cliwiau darlun i gael hyd i’r wyau sydd wedi eu gadael o gwmpas y Ganolfan a’i thiroedd i ddatrys y pos ac ennill gwobr. Mynediad yn £1 yr un. 

Mae Gweithdai Crefftau’r Pasg o ddydd Mawrth 11eg i ddydd Gwener 14eg a dydd Mawrth 18fed i ddydd Gwener 21ain Ebrill gyda sesiynau rhwng 11am – 4pm.  £1 yr un am bob gweithgaredd.  

Yn y Llyfrgell, bydd sesiynau Stori a Chrefft am ddim ar ddydd Iau 13eg a’r 20fed Ebrill am 2.30pm.  Hefyd ar ddydd Mercher 19eg Ebrill, camwch yn ôl mewn amser a chyfarfod sylfaenydd yr Ysgol Sarah Hopkins yn ein Hystafell Ddosbarth Fictoraidd. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01495 742333 neu ewch i adran ddigwyddiadau www.visitblaenavon.co.uk, fel arall, hoffwch ni ar Facebook i gael diweddariad rheolaidd ar ein gweithgareddau.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mawrth 2017