Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Darlith Flynyddol Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Darlith Flynyddol Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru gyda’r siaradwr gwadd, Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru.

Rhodri Morgan fydd yn cyflwyno’r ddarlith flynyddol eleni yn Big Pit, ar ddydd Sadwrn 8 Ebrill am 1.30pm. Enw’r ddarlith fydd ‘Cymru – Yn Ystod ac Wedi Oes y Glo’

Bwriad Rhodri Morgan yw cymharu Cymru 1841 – y flwyddyn y tystiodd y Cyfrifiad mai dyma’r 'genedl ddiwydiannol’ gyntaf – â’r frwydr dros y 90 mlynedd diwethaf i greu swyddi yn lle’r rhai a gollwyd yn y Cymoedd ers y 1920au yn sgil dirywiad hir y diwydiant.

Rhodri Morgan oedd Arweinydd Llafur yng Nghymru o 2000 i 2009. Roedd hefyd yn Aelod Cynulliad dros Orllewin Caerdydd o 1999 i 2011 ac yn Aelod Seneddol dros Orllewin Caerdydd o 1987 i 2001. Ef sydd wedi gwasanaethu fel Prif Weinidog Cymru am y cyfnod hiraf.

Mae’r ddarlith flynyddol AM DDIM, dim angen archebu ymlaen llaw.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Kathryn Jenkins, Swyddog Cyfathrebu, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru.
Ffôn: 029 2057 3666
E-bost: kathryn.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Mae gan Amgueddfa Cymru saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru mae mynediad am ddim i Amgueddfa Cymru.

 

Annual Lecture at Big Pit National Coal Museum with guest speaker Rhodri Morgan, former First Minister of Wales.

Rhodri Morgan will deliver this year’s Annual Lecture at Big Pit on Saturday 8th April at 1.30pm entitled “Wales – The Coal Era and the Post Coal Era”.

In his talk, the former First Minister of Wales will compare the Wales of 1841, when it became the world's first 'industrial nation' according to that year's Census, to the struggles over the past 90 years or so to replace the jobs lost in the Valleys since the long decline of the industry started in the mid 1920s.

 Rhodri Morgan was the Leader of Welsh Labour from 2000 to 2009. He was also the Assembly Member for Cardiff West from 1999 to 2011 and the Member of Parliament for Cardiff West from 1987 to 2001. He is the longest-serving First Minister of Wales.

 The annual lecture is FREE, no pre-booking necessary.

For more information, please contact:

Kathryn Jenkins, Communications Officer, Big Pit National Coal Museum. 

Tel: 029 2057 3666

Email: Kathryn.jenkins@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales operates seven national museums across Wales.  These are National Museum Cardiff, St Fagans National History Museum, National Roman Legion Museum, Caerleon, Big Pit National Coal Museum, Blaenafon, National Wool Museum, Dre-fach Felindre, National Slate Museum, Llanberis and the National Waterfront Museum, Swansea.

 Entry to each museum is free thanks to the support of the Welsh Assembly Government.

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30th Mawrth 2017