Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Gweinidog yn ymweld â Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Daeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, i Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon yn ddiweddar.

Yn ystod ei ymweliad byr cafodd yr Arglwydd Elis-Thomas wybod am y gwaith partneriaeth a’r projectau llwyddiannus sy’n digwydd rhwng Big Pit, Cyngor Tref Blaenafon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Thaith Treftadaeth Ddiwydiannol Ewrop. 

Roedd y Gweinidog yn llawn canmoliaeth i safon y gwaith sy’n digwydd o fewn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. 

Dywedodd Alan S. Jones, Aelod Gweithredol ar gyfer Busnes, Hamdden, Twristiaeth a Diwylliant yng Nghyngor Torfaen, a Chynghorydd Tref Blaenafon:

“Roedd yr ymweliad yn un gwerth chweil, ac yn gyfle i rannu manylion ein gweledigaeth am Gymunedau’n cydweithio, yn arbennig ein Project Pontio’r Cenedlaethau, sy’n llwyddiant mawr. Roedd yr Arglwydd Elis-Thomas yn ganmoliaethus iawn.

“Mae’n galonogol clywed bod y gwaith sy’n digwydd ym Mlaenafon yn cael ei gydnabod ar y lefel uchaf, ac yn cael ei ystyried fel arfer gorau o ran sut y gall Safleoedd Treftadaeth y Byd eraill weithio’n well gyda chymunedau.”

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Tachwedd 2018