Homepage News Listing Sitemap Events Cookie Policy Accessibility Information

Photography Exhibition/ Arddangosfa Ffotograffiaeth

Blaenavon Camera Club will be holding their first photography exhibition at Blaenavon World Heritage Centre from Tuesday 7th November until Thursday 30th November.

Entry is FREE.

Bydd Clwb Camera Blaenafon yn cael eu harddongsfa ffotograffiaeth gyntaf yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon o ddydd Mawrth 7ed Tachwedd tan ddydd Iau 30ain Tachwedd

Mynediad am ddim

Posted on: Tuesday 24th October 2017