Pasbort Digidol Blaenafon

Croeso i Basbort Digidol Blaenafon, offeryn i’ch helpu i ddarganfod hanes cyfoethog ac amrywiol tref Blaenafon a’r dirwedd ddiwydiannol o amgylch.