Darllenydd QR

Beth yw codau 'QR'?

Codau bar yw Codau QR y gellir eu codi â chamera ffôn clyfar - er enghraifft, gall cod QR nodweddiadol gynnwys URL.

Sganiwch y cod QR gyda ffôn symudol ac fe gewch eich tywys i wefan y mae'r cod QR yn ei nodi.

Isod, rhestrir dolenni lle y gallwch lawr lwytho darllenydd QR ar gyfer eich ffôn clyfar.

Inigma

Zapper

Darllennydd Codau QR drwy Scan

Kaspersky – Sganiwr QR

Quick Scan – Darllennydd Codau QR

Darllennydd QR ar gyfer iPhone/Android