Llwybrau

Beth am grwydro Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon trwy ddilyn y llwybrau cerdded canlynol?

Dysgwch am storïau'r ‘arwyr' lleol trwy Lwybr Mynwent yr Eglwys; gwrandewch ar Lewis Browning yn eich tywys o gwmpas Tref Dreftadaeth Blaenafon; neu darganfyddwch drysorau'r dirwedd ddiwydiannol a gweld faint o anifeiliaid a phlanhigion y gallwch ddod o hyd iddynt trwy ddefnyddio'r 'Canllaw i Wylwyr'.