Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwybodaeth ar-lein yn hygyrch i bob ymwelydd ac rydym yn ymdrechu i lynu at y canllawiau hygyrchedd. Mae ein hymdrechion yn cynnwys::

 • Cynnal strwythur cynllun a llywio safonol drwy'r amser  
 • Defnyddio penawdau, paragraffau, rhestrau a HTML eraill (HyperText Markup Language) i greu strwythur dogfen resymegol 
 • Caniatáu ymwelwyr i newid maint pob testun gan ddefnyddio gosodiadau eu porwr 
 • Defnyddio cefndiroedd plaen i wella natur ddarllenadwy'r testun 
 • Defnyddio cyfuniadau lliw blaendir a chefndir sydd â digon o gyferbyniad, y gwyddys nad ydynt yn achosi problemau i'r rhai sydd â nam ar eu golwg 
 • Defnyddio priodoleddau alt a / neu deitlau ar yr holl ddelweddau lle y bo'n briodol, a sicrhau bod y priodoleddau alt a theitl yn ystyrlon
 • Sicrhau bod pob hypergyswllt yn defnyddio geiriau disgrifiadol ac ystyrlon 
 • Osgoi iaith law-fer megis 'Cliciwch yma'
 • Defnyddio arddull ysgrifenedig sy'n syml ac yn ddealladwy

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar ein polisi hygyrchedd, neu awgrymiadau am sut i wella'r safle, cysylltwch â ni.

Mae hygyrchedd yn ymwneud â sicrhau bod pob defnyddiwr yn ei chael yn hawdd defnyddio gwefannau a hynny waeth beth yw'r gallu, iaith, addysg neu'r dechnoleg.

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynllunio i fod yn hygyrch i ystod eang o ddefnyddwyr. Isod mae rhai o'r nodweddion a ddefnyddir ar draws y safle hwn.

Maint Testun

Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn ei chael yn haws darllen y testun ar y sgrin drwy gynyddu'r maint. Mae'r opsiwn i newid maint y testun ar y safle wedi ei leoli ar ben pob tudalen. O'r man yma byddwch yn gallu cynyddu neu leihau maint y testun.

Fel ateb arall, gall defnyddwyr ddal Ctrl ar eu bysellfwrdd a defnyddio naill ai olwyn sgrolio’r llygoden neu'r bysellau - neu + i chwyddo.

Bysellau Mynediad

Os ydych yn ei chael yn anodd defnyddio llygoden neu ddyfais debyg mae gennym system mynediad safonol i’ch helpu i symud o amgylch y safle.

Isod mae’r bysellau mynediad y gellir eu defnyddio ar y safle hwn:

 • S - Hepgor Llywio / Mynd i'r prif gynnwys
 • 1 - Hafan
 • 2 - Newyddion
 • 3 - Map o'r Safle
 • 4 - Chwilio
 • 6 - Digwyddiadau i ddod
 • 8 - Polisi Cwcis
 • 9 - Cysylltu â Ni
 • 0 - Manylion Bysellau Mynediad

Mae gwahanol borwyr yn defnyddio bysellau mynediad mewn gwahanol ffyrdd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa borwr sydd gennych a pha fysellau sydd angen i chi eu pwyso.

Bysellau Mynediad y Porwr

Mae’r tabl isod yn rhestru rhai o’r porwyr cyffredin a’u bysellau llwybr byr.

Browser Access Keys
PorwrAddasydd
Chrome Alt ar Windows a Linux Ctrl + Opt ar Mac
Firefox Alt + ⇧ Shift ar Windows a Linux Ctrl ar Mac (hyd at v14.0)  Ctrl + Opt ar Mac (v14.0.1 ac uwch)
Internet Explorer Alt
Opera Rhaid pwyso ⇧ Shift + Esc cyn y bysell mynediad
Safari 3 Ctrl ar gyfer Mac Alt ar gyfer Windows
Safari 4 ac uwch higher Ctrl + Opt ar Mac Alt ar Windows