Polisi Cwcis

Trwy ddefnyddio gwefan Treftadaeth y Byd Blaenafon rydych yn cadarnhau eich bod yn hapus i dderbyn ein defnydd o cwcis. Yma gallwch ddarganfod mwy am sut rydym yn eu defnyddio.

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach, diniwed sy'n cael eu gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur neu yng ngof eich porwr pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

Beth mae cwcis yn ei wneud?

Mae cwcis yn helpu i gyflymu'r rhyngweithio rhwng defnyddwyr a gwefannau a symleiddio'r broses. Nid yw cwcis yn storio unrhyw wybodaeth bersonol neu gyfrinachol amdanoch chi.

A ydy cwcis yn ddiogel?

Ydynt, mae cwcis yn ffeiliau testun diniwed. Ni allant edrych i mewn i'ch cyfrifiadur na darllen unrhyw wybodaeth bersonol neu ddeunydd arall ar eich disg galed. Ni all cwcis gario firysau neu osod unrhyw beth niweidiol ar eich cyfrifiadur.

Pam ddylwn i gadw cwcis ymlaen?

Rydym yn eich cynghori i gadw cwcis yn actif yn ystod eich ymweliadau â'n gwefan am fod rhannau o'r safle yn dibynnu arnynt i weithio'n iawn.

Mathau o gwcis yr ydym yn eu defnyddio

Fel y rhan fwyaf o wefannau, mae gwefan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn defnyddio cwcis ‘sesiwn’ a chwcis parhaus. Nid yw cwcis ‘sesiwn’ na chwcis parhaus yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy..

Cwcis 'Sesiwn'

Rydym yn defnyddio cwcis 'sesiwn', sy'n parhau am hyd eich ymweliad (eich 'sesiwn') yn unig ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Yn syml, mae'r rhain yn ein galluogi i weld bod yr un person yn symud o dudalen i dudalen.

Cwcis Parhaus

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis penodol sy'n barhaus, sy'n golygu eu bod yn parhau y tu hwnt i'ch sesiwn. Mae cwcis parhaus yn helpu ein gwefan i'ch cofio fel defnyddiwr bob tro y byddwch yn defnyddio'r un cyfrifiadur i ailymweld â ni..

Cwcis yr ydym yn eu defnyddio ar hyn o bryd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis mewn sawl man - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod, ynghyd â rhagor o fanylion ynghylch pam yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddant yn parhau.

System Rheoli Cynnwys

Content Management System Cookies
EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben
csession Sesiwn Adnabod sy'n cael ei chreu ar hap Pan fydd y defnyddiwr yn gadael y porwr
ASP.NET_SessionId Sesiwn Adnabod sy'n cael ei chreu ar hap Pan fydd y defnyddiwr yn gadael y porwr

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r safle hwn a phan fydd materion yn codi (megis dolenni wedi torri) mae Google analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau yr ydych yn ymweld â hwy, pa mor hir roeddech ar y safle, sut y daethoch yma a'r hyn yr ydych yn ei glicio ar. Nid ydym yn storio eich gwybodaeth bersonol felly nid oes modd defnyddio'r wybodaeth hon i ganfod pwy ydych chi. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data..

Rydym yn defnyddio Google Analytics i sicrhau bod ein gwefan yn bodloni anghenion ein defnyddwyr ac i helpu i flaenoriaethu gwelliannau. Mae Google yn rhoi mwy o fanylion ar dudalen polisi preifatrwydd a chwcis Google. Mae Google hefyd yn darparu ychwanegyn sy'n caniatáu i chi optio allan o Google Analytics ar draws pob gwefan.

Google Analytics Cookies
EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben
_utma

Rhif a grëwyd ar hap

2 flynedd
_utmb

Rhif a grëwyd ar hap

30 munud
_utmb

Rhif a grëwyd ar hap

Pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz

Rhif a grëwyd ar hap a gwybodaeth am sut y cyrhaeddwyd y safle (ee yn uniongyrchol neu drwy gyswllt, chwiliad organic neu chwiliad â thâl)

6 mis