Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Cyfleusterau ac Ymweliadau
Gwaith Haearn Blaenafon
Model of Blaenavon Ironwoks (c) Cadw
Cyfleusterau ac Ymweliadau 
Gwaith Haearn Blaenafon
Blaenavon Ironworks (c) Cadw
Cyfleusterau ac Ymweliadau
Gwaith Haearn Blaenafon
Blaenavon Ironworks (c) Cadw

Cyfleusterau ac Ymweliadau

Cyfleusterau:

  • Mannau parcio pwrpasol i fysiau a cheir gyferbyn â’r fynedfa. 
  • Toiledau â chyfleusterau ar y safle i olchi dwylo 
  • Canolfan ymwelwyr gyda siop anrhegion 
  • Map am ddim o’r safle a chanllaw i’r bythynnod a siop y cwmni 
  • Canllaw am ddim i athrawon

Ymweliadau:

Mae ymweliadau hunan arweiniad gan ysgolion i Waith Haearn Blaenafon yn rhad ac am ddim ond mae'n rhaid archebu o flaen llaw gan mai cyfyngedig yw'r safle i ymwelwyr. Yn anffodus, gellir gwrthod mynediad i grwpiau sy'n cyrraedd heb archebu o flaen llaw. Gall staff addysgu arwain ymweliadau neu gall yr ysgol archebu a thalu am dywyswyr proffesiynol.

Os ydych yn dymuno defnyddio'r ystafell ddarganfod addysgol, mae'n hanfodol eich bod yn nodi hyn wrth drefnu'ch ymweliad. A fyddech cystal ag ymweld â thudalennau dysgu a darganfod gwefan Cadw am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu y gellir ei lawr lwytho o www.cadw.wales.gov.uk.

Mae Gwaith Haearn Blaenafon yn safle ar lethr gydag amrywiaeth o arwynebau felly dylai ymwelwyr wisgo esgidiau call. Mae rhan helaeth o'r safle yn yr awyr agored, a dylai ymwelwyr wisgo dillad cynnes, diddos. Mae'r bythynnod yn fach; felly dylai disgyblion ymweld â hwy mewn grwpiau o tua chwech neu saith disgybl ar y mwyaf. Mae arweinlyfrau manwl o'r safle ar gael naill ai ar y safle neu gan Cadw: 01443 336092 am ddisgownt o 25% i athrawon yn unig.

I archebu a chael gwybodaeth am amserau agor, cysylltwch â: Gwaith Haearn Blaenafon ar 01495 792615 
Gwaith Haearn Blaenafon, North Street, Blaenafon, Torfaen, NP4 9RQ

Am ymholiadau addysgol cysylltwch ag: Adrienne Goodenough ar 01443 336142 neu adrienne.goodenough@wales.gsi.gov.uk neu ewch i www.cadw.wales.gov.uk.