Ymunwch â Ni

Fedra i fod yn Llysgennad Ifanc?

Medrwch! Os ydych chi rhwng 13-25 oed, gennych agwedd bositif ac am newid y byd drwy gymryd rhan! 

Mae’r Llysgenhadon Ifanc yn cwrdd tua bob yn ail nos Fawrth 6pm - 8.30pm

The Doorway, 69 Heol Lydan, Blaenafon, NP4 9NH

Ffôn: 01633 648209

Mae’r holl weithgarwch am ddim. 

Digwyddiadau a dyddiadau hyfforddi

Gallwch ymuno â ni ar unrhyw nos Fawrth neu fe allwch fynychu un o’n penwythnosau cofrestru.

Mae’r penwythnosau croeso yn benwythnosau preswyl ac yn cychwyn o 9am ar ddydd Sadwrn i 4pm ar ddydd Sul.

E-bostiwch

Rhif ffôn:  01633 648209