Uwch-gynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd UNESCO y DU 2015

‘Sut allwn ddefnyddio Treftadaeth Byd i wella’r man lle rydym yn byw?”

20 - 22 Hydref 2015
Lleoliad: Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd, De Cymru

Roedd Safle Treftadaeth Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn falch o gynnal Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd UNESCO 2015 ar 20-22 Hydref. Yno, roedd llawer o Safleoedd Treftadaeth y Byd ym Mhrydain yn cael eu cynrychioli gan bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed (25 mewn addysg arbennig). Roedd y digwyddiad yn ddigwyddiad unigryw gyda 134 o gynrychiolwyr a phobl ifanc yn dod o bob rhan o'r wlad i ddathlu a dysgu am Treftadaeth y Byd a sut y gall diwylliant newid y Byd.

Thema Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd UNESCO 2015 oedd “Sut allwn ddefnyddio Treftadaeth Byd i wella’r man lle rydym yn byw?”.

Gall deall Treftadaeth y Byd ein helpu i ddod yn ymwybodol o'n gwreiddiau ein hunain, ac o'n hunaniaeth ddiwylliannol a chymdeithasol, a all ein helpu i greu newid  cymdeithasol a newyddbethau ystyrlon a pharhaol, gan feithrin heddwch ym meddyliau dynion a menywod. Amcanion y Gynhadledd oedd i gynrychiolwyr ifanc:

  • Ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch Safleoedd Treftadaeth y Byd
  • Bod yn hyrwyddwyr Treftadaeth Byd a newid er gwell
  • Dysgu sgiliau newydd i rymuso pobl ifanc i chwarae rôl weithredol
  • Canfod ffyrdd y gall pobl ifanc ddefnyddio Treftadaeth Byd i greu cymdeithas sy’n adlewyrchu dyheadau cymdeithas heddychlon.

Yn ystod yr Uwchgynhadledd fe wnaeth pobl ifanc rhannu eu profiadau a'u brwdfrydedd dros eu Safleoedd Treftadaeth y Byd lleol a'u dyheadau ar gyfer dyfodol y Byd y maen nhw'n byw ynddo. Roedd rhaglen gyffrous yn ymweld ag atyniadau allweddol o fewn Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, fel Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru, Gwaith Haearn Blaenafon, ymweliad â thirwedd ddiwydiannol, a Chanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon. 

Mae'r Uwchgynhadledd Ieuenctid yn dilyn digwyddiadau tebyg a gafodd eu cynnal yn 2010 ac 2012 yn yr Arfordir Jwrasig a Safle Treftadaeth y Byd Morwrol Greenwich.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal o dan nawdd UNESCO.

.