Coronavirus (welsh)
 
Family picnic in heather on Blorenge
33 cilomedr sgwâr
Dan ei sang â nodweddion ac atyniadau treftadaeth syfrdanol
Blaenavon Town
33 cilomedr sgwâr
Dan ei sang â nodweddion ac atyniadau treftadaeth syfrdanol

Archwilio Blaenafon

Safle Treftadaeth y Byd

stamp
homepage-map

Digwyddiadau Diweddaraf

Back to Listing
Lleoliad
Online event
Categori
I blant
Dyddiad(au)
Dydd Sadwrn 11th Rhagfyr 2021 (12:15-19:00)
Cyswllt
Ffôn: 0300 111 2 333 neu E-bost: bigpit@museumwales.ac.uk
Disgrifiad

Eleni mae Amgueddfa Cymru yn cynnal digwyddiad Nadolig digidol lle gall teuluoedd fwynhau profiad Nadolig llawn hwyl o gysur eu cartref eu hunain! Yn dilyn llwyddiant digwyddiad digidol llynedd, gall teuluoedd ymuno â Siôn Corn, Siân Corn a’r corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl o gynhesrwydd eu cartref! Mae prynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig yn eich aros!

Dyma sydd ar restr Siôn Corn eleni:

  • Ymunwch â galwad fideo fyw i gwrdd â cheirw go iawn mewn Coedwig Gudd yn y Lapdir
  • Creu bisgedi sinsir, hoff ddanteithion Siôn Corn, gyda Siân Corn
  • Dysgwch fwy am rai o draddodiadau Nadoligaidd gwych Cymru
  • Ymunwch â’r corachod yn eu gweithdy i greu plu eira papur, a globau eira 
  • Ymunwch â ni i ganu rhai o hoff ganeuon yr ŵyl
  • Ymlaciwch o flaen y tân i gael stori gan Siôn Corn.

Mae tocynnau ar werth nawr am £5 (a ffioedd) y teulu. Mae tocynnau, dyddiadau, a manylion bellach ar gael o: https://amgueddfa.cymru/digwyddiadau/digidol/

Pris: £5 - Digwyddiad ar-lein yw hwn i chi ei fwynhau adref. 

Gweld y digwyddiadau i gyd

Newyddion Diweddaraf

Canolfan Treftadaeth Marchnad Nadolig

- 4/11/2021

Ar ddydd Sadwrn 20fed Tachwedd, bydd Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn brysur gyda s…

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru

- 21/10/2021

Eleni mae Amgueddfa Cymru yn cynnal digwyddiad Nadolig digidol lle gall teuluoedd fwynhau …

Blaenafon Nadolig Farchnad

- 24/9/2021

Mae Cyngor Tref Blaenafon yn falch o fedru cyhoeddi bod y Farchnad Nadolig yn dychwelyd ar…

Gweld y newyddion i gyd