Archwilio Blaenafon

Safle Treftadaeth y Byd

stamp
homepage-map

Digwyddiadau Diweddaraf

Back to Listing
Lleoliad
Canolfan Dreftadaeth y Byd a’r Llyfrgell
Categori
I blant
Dyddiad(au)
Dydd Mercher 14th Awst 2019 (11:00-16:00)
Cyswllt

Ffôn: 01495 742333 ac Ebost: blaenavon.tic@torfaen.gov.uk

Disgrifiad
Crefftau Ailgylchu'r Haf

Crefftau Ailgylchu’r Haf gyda Thîm Ailgylchu’r Cyngor.

Gwneud Troellwyr Gwynt, Nadroedd Swigod a Symudion gan ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu.

Mynediad am Ddim.

Gweld y digwyddiadau i gyd

Newyddion Diweddaraf

Llwyddiant i gwmni Blaenafon Cheddar Company o Dorfaen yn sioe gaws fwyaf y byd

- 21/8/2019

Fe'i cynhaliwyd yn Nantwich, Sir Gaer ar 24ain a 25ain Gorffennaf, a chroesawodd y Gwobra…

Siop grefftau Blaenafon ar y rhestr fer i ennill gwobr yn yr 'Oscars of Retail'

- 21/8/2019

Yn ôl y South Wales Argus, mae Artie Craftie wedi ei enwebu ac nawr ar y rhestr fer yng Ng…

Diwrnod Treftadaeth y Byd i fynd rhagddo gyda chefnogaeth trigolion – a'r Cyngor Tref

- 21/8/2019

For the first time in its almost 20-year history, Blaenavon World Heritage Day is being or…

Gweld y newyddion i gyd