Coronavirus (welsh)
 
Family picnic in heather on Blorenge
33 cilomedr sgwâr
Dan ei sang â nodweddion ac atyniadau treftadaeth syfrdanol
Blaenavon Town
33 cilomedr sgwâr
Dan ei sang â nodweddion ac atyniadau treftadaeth syfrdanol

Archwilio Blaenafon

Safle Treftadaeth y Byd

stamp
homepage-map

Digwyddiadau Diweddaraf

Back to Listing
Lleoliad
Cwrdd a maes parcio Pwll Mawr (ardal cerddwyr)
Categori
Taith Dywysedig
Dyddiad(au)
Dydd Mawrth 3rd Awst 2021 (10:00-12:30)
Cyswllt

Email: bwheg@hotmail.co.uk
Tel: 01495 742333

Disgrifiad

Mae tipiau sbwriel glo yn gynefinoedd anarferol a wnaed gan ddyn ac sy’n cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau, pryfed yn arbennig.

Mae tomen Coety yn enghraifft arbennig o dda o hyn ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Gyda Liam Olds o Buglife ac ecolegwyr lleol yn ein llywio, byddwn yn chwilio am bryfed anarferol yn ogystal â phlanhigion, adar ac unrhyw beth arall a ddaw i’r golwg.

Does dim angen arbenigedd. Byddwn yn darparu offer dal pryfed.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y digwyddiad yn cael ei ohirio os bydd y tywydd yn wael.

Admission: Free

Gweld y digwyddiadau i gyd

Newyddion Diweddaraf

Lansio Cyswllt Torfaen

- 30/6/2021

Bydd rhwydwaith Cyswllt Torfaen yn cael ei lansio ar-lein ar 1 Gorffennaf 2021 ond mae'r s…

Wythnos Natur Cymru

- 29/5/2021

Eleni mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru'n gofyn i'r cyhoedd chwilio, canfod a rhannu eu…

Cynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw

- 26/5/2021

Rydym ni yn ôl ac yn edrych ymlaen at eich croesawu (gan gadw pellter cymdeithasol, wrth g…

Gweld y newyddion i gyd