Hafan Rhestru'r Newyddion Map Safle Digwyddiadau Polisi Cwcis Hygyrchedd Gwybodaeth
Neidio i Gynnwy

CYNGOR: Cliciwch neu cyffyrddwch â man sydd o ddiddordeb i ddarganfod mwy am yr atyniad hwnnw. Cliciwch neu cyffyrddwch eto i’w gau. I lwytho map arall neu leoliad arall, dewiswch gategori o’r ddewislen i ddangos y mannau mwyaf poblogaidd ar gyfer y categori hwnnw.

Golygfa o'r awyr Blaenafon sy'n dangos prif atyniadau
Roedd Camlas Mynwy ac Aberhonddu sy'n dangos cychod hangori hyd

Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Mae Camlas Mynwy ac Aberhonddu yn ymdroelli am 32 milltir trwy olygfeydd godidog ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rhwng Aberhonddu a Phont-y-pŵl ac yna ymlaen i Gasnewydd. Mae rhan o Gamlas Mynwy ac Aberhonddu yn pasio trwy Safle Treftadaeth Byd Blaenafon, gan gynnig golygfeydd gwefreiddiol a chofleidio tirnodau diwydiannol niferus ar hyd y daith. Mae yna lwybrau cerdded a beicio hefyd y gall pobl o bob oed eu mwynhau.

Dangos cychod hangori yn Glanfa Llan-ffwyst

Glanfa Llan-ffwyst

Cysylltai Glanfa Llan-ffwyst Flaenafon at weddill y byd trwy Gamlas Mynwy ac Aberhonddu. Roedd angen camlesi i gludo cynnyrch diwydiannol trwm fel haearn crai, glo a chalchfaen. Mae yna warws anferth yn Llan-ffwyst ar hyd y lanfa, a byddai’r warws wedi storio’r cynnyrch hyn. Cysylltwyd y lanfa gan inclein serth tuag at dramffordd Hill sy’n ymdroelli o amgylch Mynydd Blorens i Bwll-Du. Yma, mae’r dramffordd yn torri trwy’r mynydd at y gweithfeydd haearn ym Mlaenafon. Adeiladwyd inclein diweddarach dros y mynydd.

Pwll y ceidwad sy'n dangos y Llyn ac yn arwydd o wybodaeth

Pwll Pen-ffordd-goch

Yr enw Saesneg ar Bwll Pen-ffordd-goch yw ‘Keeper’s Pond’ neu ‘Forge Pond’, ac mae wedi’i leoli ger Pwll-Du, ar y bryn uwchlaw Blaenafon. Adeiladwyd y pwll yn gynnar yn y 19eg ganrif i ddarparu dŵr ar gyfer Ffwrn Garn Ddyrys. Cafodd yr enw Saesneg ‘Keeper’s Pond’ am fod ciper gweunydd y grugieir yn byw mewn bwthyn gerllaw. Heddiw, mae’n fan o harddwch ac yn lle delfrydol i ddechrau taith gerdded ar Fynydd Blorens.

Gellir gweld yn y pellter o Garn Lakes, trên ar draws y Llyn

Llynnoedd Garn

Roedd Llynnoedd Garn yn arfer bod yn ardal a orchuddiwyd â thomenni rwbel a hen weithfeydd glo, ond yn dilyn cynllun adfer tir sylweddol, fe’i agorwyd yn swyddogol yn 1997 fel ardal hardd i drigolion ac ymwelwyr. Mae’n ymestyn ar draws 40 hectar a gyda’i llynnoedd a’i glaswelltiroedd mae’n darparu cynefin amrywiol a thir bridio i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Cymaint felly ei bod bellach wedi cael ei dynodi’n Warchodfa Natur Leol.

Gyrrwr trên yn gweithredu y trên rheilffordd Treftadaeth Blaenafon

Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon

Y Rheilffordd Dreftadaeth yw’r rheilffordd lled safonol uchaf i’w chadw yng Nghymru a Lloegr. Mae’n ymlwybro heibio i Lynnoedd darluniadol Garn ac yn cynnig golygfeydd gwefreiddiol o’r Dirwedd Ddiwydiannol. Ychwanegwyd gorsafoedd newydd yn Big Pit a Lefel Uchaf Blaenafon, gan gynnig cyfle i ymwelwyr ddefnyddio’r trên i deithio o amgylch rhai o’r prif atyniadau sy’n rhan o’r Safle Treftadaeth Byd.

Amserau Agor: Penwythnosau a Gwyliau Banc (Pasg tan fis Medi) gyda gwasanaethau arbennig adeg Calan Gaeaf a’r Nadolig.

Da chi, porwch y wefan am yr wybodaeth ddiweddaraf a digwyddiadau arbennig.

Prisiau Tocynnau: rhowch glic ar www.pontypool-and-blaenavon.co.uk am y prisiau diweddaraf.
Cyfeiriad: Furnace Sidings, Blaenafon, NP4 9SF
Ffôn: 01495 792263
E-bost: info@pbrly.co.uk
Gwefan: www.pontypool-and-blaenavon.co.u

Mae plant sy'n darllen gwybodaeth yn arwyddo y tu allan i'r gwaith haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon yw’r gwaith haearn gorau yn y byd sydd ar gadw o’r 18fed ganrif! Dewch i ymweld â bythynnod y gweithwyr a Siop y Cwmni i gael blas ar fywyd yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Amserau Agor: Dydd Llun – Dydd Sul 10yb-5yp (Ebrill - Hydref) Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 9:30yb-4yp a Dydd Sul 11yb-4yp (Tachwedd - Mawrth) Mynediad am Ddim

Cyfeiriad: North Street, NP4 9RN
Ffôn: 01495 792615
E-bost: blaenavonironworks@wales.gsi.gov.uk
Gwefan: www.cadw.wales.gov.uk

Lleoli i ddesg lle gweithiodd Alexander Cordell, bellach yn Amgueddfa Cordell a Threftadaeth Cymuned Blaenafon

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon ac Amgueddfa Cordell

Dewch i ddarganfod mwy am waith Alexander Cordell, awdur un o’r llyfrau sydd wedi gwerthu orau ar draws y byd, Rape of the Fair Country, yn Amgueddfa Cordell. Mae’r amgueddfa hefyd yn drysorfa o gofnodion o orffennol Blaenafon. Os ydych chi’n ymchwilio i’ch coeden deulu, da chi peidiwch â cholli’r cyfle i ymweld â’r amgueddfa!

Amserau Agor Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener (10yb-3:30yp), Dydd Sadwrn (10yb-1yp) Mynediad - £1.50 i oedolion, mynediad am ddim i blant

Cyfeiriad: Heol y Llew, NP4 9QA
Ffôn: 01495 790991
E-bost: blaenavoncordellmuseum@hotmail.co.uk

Plant a gwrando ar sgwrs glöwr yn y Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Ewch i lawr 300tr (90 metr) o dan y ddaear i mewn i bwll glo go iawn gyda chyn löwr i ddarganfod mwy am beryglon, amodau gwaith a phwysigrwydd byd-eang diwydiant glofaol Cymru! Ond cofiwch, os nad ydych am fynd o dan y ddaear mae yna ddigon i’w weld a’i wneud ar y wyneb hefyd!

Amserau Agor Dydd Llun i Ddydd Sul 9:30yb-5yp (teithiau rheolaidd o dan y ddaear 10yb-3:30yp ond ffoniwch i holi am amserau mis Rhagfyr a mis Ionawr) Mynediad am Ddim (£2 o ffi i barcio’ch car)

Cyfeiriad: Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon, NP4 9XP
Ffôn: 02920 573650
E-bost: bigpit@museumwales.ac.uk
Gwefan: www.museumwales.ac.uk/en/bigpit

Nifer o gasgenni cwrw arddangos yn y Bragdy Rhymni

Bragdy Rhymney

Oherwydd y diffyg glanweithdra yng nghyfnod cynnar y Chwyldro Diwydiannol, roedd yn aml yn fwy diogel yfed cwrw na dŵr. Oherwydd gwres a straen y diwydiant trwm, roedd y gweithwyr hefyd yn hynod o sychedig ac felly mewn trefi a gynhyrchai haearn, fel Blaenafon, roedd yna alw mawr am gwrw! Galwch heibio i Ganolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymney i weld sut maen nhw’n creu cwrw go iawn heddiw.

Amserau Agor Dydd Llun – Dydd Sul, 11:30yb-5:30yp Mynediad - £2.50 yr un

Cyfeiriad: - Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Blaenafon, NP4 9RL
Ffôn: 01685 722253
E-bost: enquiries@rhymneybreweryltd.com
Gwefan: http://www.rhymneybreweryltd.com

Llawer o wybodaeth byrddau arddangos yn y ganolfan treftadaeth byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Dechreuwch eich ymweliad â Blaenafon yn y Ganolfan Treftadaeth Byd a chewch glywed stori Blaenafon a’i holl atyniadau. Mae yma Ganolfan Croeso hefyd yn ogystal ag oriel a chaffi.

Amserau Agor Dydd Mawrth – Dydd Sul 9yb-5yp (Ebrill - Medi) Dydd Mawrth – Dydd Sul 9yb-4yp (Hydref - Mawrth) Mynediad am Ddim

Cyfeiriad: Church Road, Blaenavon, NP4 9AE
Ffôn: 01495 742333
E-bost: blaenavon.tic@torfaen.gov.uk

Barn y tu allan i Neuadd y gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr

Agorwyd y Neuadd ym mis Ionawr 1895, ac mae’n dyst i hanes cymdeithasol balch Blaenafon. Ariannwyd y gwaith o adeiladu’r neuadd gan Sefydliad y Gweithwyr Blaenafon, a fyddai’n casglu hanner ceiniog yr wythnos o gyflogau ei aelodau. Am ddegawdau, Neuadd y Gweithwyr oedd canolbwynt y gymuned, a chynigiai lyfrgell, gêmau, adloniant a gweithgareddau hamdden. Heddiw mae’n parhau i fod yn ganolbwynt gweithgarwch cymdeithasol.

Mae'r llun yn dangos y brif stryd ym Mlaenafon, gellir gweld llawer o siopau

Tref Dreftadaeth Blaenafon

Yng nghanol tref Blaenafon, sy’n deillio o’r 19eg ganrif, cewch weld nifer o adeiladau cyhoeddus trawiadol ochr yn ochr ag amrywiaeth o siopau unigryw – dyma’r lle perffaith i brynu anrheg neu ambell beth moethus ar gyfer eich picnic!

Cyfeiriad: Broad Street, Blaenavon, NP4 9NF
Ffôn: 01495 742333
E-bost: blaenavon.tic@torfaen.gov.uk