Tanysgrifio i'n e-Gylchlythyr

  • Enw
  • Oedran
  • Meysydd o Ddiddordeb

 

Hysbysiad Preifatrwydd: Os byddwch yn cofrestru i dderbyn e-gylchlythyr Treftadaeth y Byd Blaenafon yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i weinyddu eich cyfrif e-bost ac i ddarparu'r cynnyrch a'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, a hynny'n unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen danysgrifio mewn unrhyw e-bost y byddwch yn ei dderbyn gennym neu gallwch anfon e-bost atom ar blaenavon.tic@torfaen.gov.uk