Nghilffyrdd y Ffwrnais

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon
Categori
Teulu
Dyddiad(au)
Dydd Sadwrn 26th (16:00) - Dydd Iau 31st Hydref 2019 (21:00)
Cyswllt

Ffôn: 01495 792263 neu E-bost: info@pbrly.co.uk

Disgrifiad
Nghilffyrdd y Ffwrnais

Bydd trenau’n mynd o’n gorsaf yng Nghilffyrdd y Ffwrnais yn rheolaidd o 4pm hyd at 9pm. Anogir ein ymwelwyr i gyd i wisgo yn eu dillad dychrynllyd (ddim yn hanfodol), Mae’r dychryn yn cychwyn! Does dim angen bwcio o flaen llaw am y digwyddiad hwn, talwch wrth y swyddfa docynnau ar y diwrnod os gwelwch yn dda. Cyngor i chi: i arbed amser, byddwch â’r arian cywir gyda chi. Rydym ni’n derbyn cardiau Credyd/Debyd ond bydd arian parod yn gyflymach, yn enwedig gan y bydd hwn yn ddigwyddiad prysur.

Nodwch: Rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn priodol.