Santa Arbennig

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon
Categori
Teulu
Dyddiad(au)
Dydd Sadwrn 14th (10:30) - Dydd Sul 15th Rhagfyr 2019 (16:00)
Cyswllt

Ffôn: 01495 792263 neu E-bost: info@pbrly.co.uk

Disgrifiad
Santa Arbennig

Cewch fwynhau taith ar drên i Flaenafon Lefel Uchel, ble, wrth ymyl tanllwyth o dân, cewch gwrdd â’r dyn mawr ei hun yn y groto yn yr orsaf! Bydd y trên yn dychwelyd i Gilffyrdd y Ffwrnais ar ôl taith ddi-dor (trwy Gilffyrdd y Ffwrnais) hyd at y Whistle Inn (ffoniwch 01495 790403 i wirio amserau agor tafarn y Whistle Inn os ydych chi’n bwriadu ymweld, gan nad yw hyn yn rhan o Reilffordd Pont-y-pŵl Blaenafon). Yn ogystal â chyfle i gwrdd â Siôn Corn, bydd pob plentyn yn derbyn anrheg sy’n addas at ei oed. Bydd Sieri a Mins Pei i’r Oedolion.