Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
YR ENWOGION!
Gwaith Haearn Blaenafon
Model of Blaenavon Ironwoks (c) Cadw
YR ENWOGION!
Pont Pontypridd
Pontypridd Old Bridge at night © Rhondda Cynon Taf County Borough Council
YR ENWOGION!
Injan Elliott
Winding House, New Tredegar © Crown Copyright Visit Wales (2016)

YR ENWOGION!

Yr enwogion sydd wrth wraidd hanes diwydiannol y Cymoedd a Newidiodd y Byd!

Yma yn Ne Cymru, rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ei treftadaeth ddiwydiannol. Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, aeth y gornel fach hon o'r byd yn fyd-eang! Fe wnaeth tirwedd tua 25 milltir o hyd a 70 milltir o led greu sylfaen i: y gweithfeydd haearn a chopr mwyaf yn y byd; y cyntaf o siwrneiau trên go iawn; y lwmp mwyaf o lo; a datblygiadau technolegol a ddylanwadodd ar y byd modern. Mae ein rhestr o ffeithiau a chyfleoedd diwydiannol yn ddiddiwedd a hyd yn oed yn cynnwys ychydig o sbaneri 6 troedfedd o hyd!

Ond y pŵer go iawn y tu ôl i'n stori diwydiannol oedd y bobl. O fewnfudwyr cyfrwys a gymerodd y risg o sefydlu diwydiannau ar dir ffrwythlon ac ar raddfa nas gwelwyd erioed o'r blaen ... i feddyliau gwych y mae eu dyfeisiadau wedi helpu i lunio ein byd modern ... i ddiwygwyr cymdeithasol a wnaeth ar adegau, yr aberth eithaf yn eu hymdrech i wneud bywyd yn well i'r gweithwyr cyffredin.

Dyma ein henwogion, neu, fel yr ydym yn hoffi eu galw, Arwyr a Bröydd Arwrol.

Cliciwch ar y llun isod i lawr lwytho taith i archwilio’r fath Arwyr ysbrydoledig!

Trail 1  Trail 2  Trail 3