Insert image here

Atyniadau Canol y Dref

Naseeb Tandoori

Naseeb Tandoori
Disgrifiad
Mae'r Naseeb Tandoori yn decawê Indiaidd wedi ei hen sefydlu, yn cynnig bwyd Indiaidd traddodiadol o ansawdd uchel.
Lleoliad
Blaenavon
Ffôn
01495 790281
Cyfeiriad
103 Heol Lydan, NP4 9ND

The Railway Shop

The Railway Shop
Disgrifiad
Caiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr Cymdeithas Reilffordd Pont-y-pwl a Blaenafon, ac mae'r Siop Reilffordd yn cynnig amrywiaeth eang o nwyddau rheilffyrdd model.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Ffôn
01495 792263
Cyfeiriad
Cymdeithas Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon, 33 Heol Lydan, NP4 9ND
Gwefan
www.pontypool-and-blaenavon.co.uk

Eglwys Sant Pedr

Eglwys Sant Pedr
Disgrifiad
Eglwys Pedr Sant yw'r eglwys ddiwydiannol gynharaf yn yr hen Sir Fynwy. Mae ynddi nifer o nodweddion diddorol, sy'n dyst i bwysigrwydd y diwydiant haearn ym Mlaenafon.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 524599
Cyfeiriad
Heol yr Eglwys

Tecawê Tsieineaidd Lotus

Tecawê Tsieineaidd Lotus
Disgrifiad
Tecawê Tsieineaidd traddodiadol yn gweini amrywiaeth eang o brydau bwyd Tsieineaidd a Saesneg.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tecawê
Ffôn
01495 792239
Cyfeiriad
62 Heol Lydan, NP4 9NH

The Rifleman's Arms

The Rifleman's Arms
Disgrifiad
Mae'r Rifleman's Arms yn un o'r tafarnau hynaf ym Mlaenafon. Ar ôl cael ei hailwampio yn ddiweddar, mae yna bellach westy a bwyty a gall arlwyo ar gyfer hyd at 100 o bobl.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tafarn, Bwyty
Ffôn
01495 792297
Cyfeiriad
Rifle Street, NP4 9QS

Cwmni Blaenafon Cheddar

Cwmni Blaenafon Cheddar
Disgrifiad
Mae Blaenafon Cheddar yn fusnes teuluol sy'n cynhyrchu cawsiau Cheddar Cymreig arbenigol a chawsiau llaeth gafr meddal, ac maent wedi ennill gwobrau.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 793123
Cyfeiriad
80 Heol Lydan, NP4 9NF
Gwefan
www.chunkofcheese.co.uk

Lion Hotel Blaenafon

Lion Hotel Blaenafon
Disgrifiad
The Lion Hotel, situated in the Heritage Town of Blaenavon, offers a fantastic selection of Fine Dining dishes using the best ingredients that Wales has to offer. The Restaurant is open from 12pm to 9pm every day and our menu has an amazing range of dishes ranging from Welsh Venison in a Chilli & Chocolate Sauce, through to Bloomer Sandwiches for a lighter occasion. We also provide amazing Afternoon Teas.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Bwyty
Ffôn
01495 792516
Cyfeiriad
41 Heol Lydan, NP4 9NH
Gwefan
www.thelionhotelblaenavon.co.uk

Heritage Plaice

Heritage Plaice
Disgrifiad
Mae Heritage Plaice yn siop sglodion a physgod draddodiadol gyda chaffi ynghlwm.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Caffi, Tecawê
Ffôn
01495 790330
Cyfeiriad
20 Heol Lydan, NP4 9ND

Bar gwin The Cellar

Bar gwin The Cellar
Disgrifiad
Rydym yn cynnig bwyd wedi ei goginio'n ffres ac awyrgylch cyfeillgar, cynnes lle mae croeso i blant. Rydym hefyd yn gweini te, coffi, cwrw, gwin a gwirodydd. Mae mynediad i gadeiriau olwyn, gardd gwrw fawr a lle i smygu, Sky Sports yn fyw a maes parcio yn y cefn.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Caffi, Tafarn
Ffôn
01495 791133
Cyfeiriad
39 Heol Lydan, NP4 9NF

Siop Bapurau Davies

Siop Bapurau Davies
Disgrifiad
Siop bapurau leol, cyfeillgar sy'n gwerthu papurau newydd lleol a chenedlaethol, cylchgronau, deunydd ysgrifennu, losin ac offer pysgota.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Ffôn
01495 790341
Cyfeiriad
31 Heol Lydan, NP4 9NF

Tafarn y Queen Victoria

Tafarn y Queen Victoria
Disgrifiad
Traditional public house close to the centre of town centre of Blaenavon.
Lleoliad
Pontypool
Math
Tafarn, Bwyty, Tecawê
Ffôn
01495 524364
Cyfeiriad
Prince Street, Blaenafon, NP4 9BD
Gwefan
www.queenvicblaenavon.co.uk/

Gofal Hosbis Sefydliad Dewi Sant

Gofal Hosbis Sefydliad Dewi Sant
Disgrifiad
Rydym yn darparu a datblygu gwasanaeth gofal lliniarol cynhwysfawr am ddim yn ardaloedd awdurdodau unedol Casnewydd, Caerffili, Torfaen a Threfynwy i bobl, eu teuluoedd a gofalwyr sy'n wynebu salwch cynyddol, sy'n bygwth bywyd, na ellir ei drin bellach.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Ffôn
01633 270980
Cyfeiriad
38 Heol Lydan, NP4 9NF

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
Disgrifiad
If you're looking to return-to-work or you're returning-to-learning, WEA South Wales offers a wide variety of courses in communities' right across South Wales. It's never too late to learn.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Arall
Ffôn
01495 791128
Cyfeiriad
Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, Church View, Swyddfa 2, Ivor St, NP4 9NA

Bwyty Butterflies

Bwyty Butterflies
Disgrifiad
Mae Bwyty Butterflies, sydd wedi ei leoli yng nghalon Blaenafon, yn cynnig dewis helaeth o fwydydd traddodiadol a bwydlenni a la carte.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tafarn, Bwyty
Ffôn
01495 791044
Cyfeiriad
32 Queen Street, NP4 9PN

Owen Jenkins Bookmakers

Owen Jenkins Bookmakers
Disgrifiad
Siop Fetio
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Cyfeiriad
95 Heol Lydan, NP4 9ND

Ystafelloedd Te'r Ganolfan Dreftadaeth

Ystafelloedd Te'r Ganolfan Dreftadaeth
Disgrifiad
The Heritage Tea Rooms is a bright café, located within the Blaenavon World Heritage Centre. The Café offers fine views of the Coity Mountain and St. Peter's Church.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Caffi
Ffôn
01495 742339
Cyfeiriad
Ystafelloedd Te’r Ganolfan Dreftadaeth, Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys, NP4 9AE

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Dechrau eich ymweliad i Flaenafon yn y ganolfan treftadaeth byd, lle y Blaenafon a'r holl ei atyniadau yn stori. Mae hefyd yn cynnwys y ganolfan groeso.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol yr eglwys, NP4 9AE

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Disgrifiad
Mae adeilad hanesyddol Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon yn dyst i hanes cymdeithasol balch Blaenafon. Heddiw mae'n dal i gynnig adloniant a hamdden trwy nifer o gyfleusterau.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 792661
Cyfeiriad
Stryd Fawr, NP4 9PT
Gwefan
blaenavonworkmenshall.uk/
Arddangos 1 i 18 o 18