Insert image here

Atyniadau Canol y Dref

The Rifleman's Arms

The Rifleman's Arms
Disgrifiad
Mae'r Rifleman's Arms yn un o'r tafarnau hynaf ym Mlaenafon. Ar ôl cael ei hailwampio yn ddiweddar, mae yna bellach westy a bwyty a gall arlwyo ar gyfer hyd at 100 o bobl.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tafarn, Bwyty
Ffôn
01495 792297
Cyfeiriad
Rifle Street, NP4 9QS

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yw'r man cychwyn delfrydol ar gyfer eich ymweliad â'r ardal. Wedi'i lleoli yn hen Ysgol Sant Pedr sydd wedi cael ei hadfer mewn ffordd gydymdeimladol, mae'n darparu trosolwg o sut y mae straeon Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn bwysig ar draws y byd.Gallwch bori drwy'r arddangosfeydd a fideos traddodiadol sy'n darlunio hanes rhyfeddol yr ardal a gallwch dreiddio'n ddyfnach i hanes Blaenafon trwy ddefnyddio sgriniau cyffwrdd rhyngweithiol i archwilio amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys safonau byw, daeareg, systemau trafnidiaeth a Threftadaeth Byd.Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig darpariaeth addysg arbenigol ar gyfer ysgolion, cyfleuster ymchwil a'r cyfleusterau cynadledda diweddaraf. Galwch heibio i roi dechrau da i'ch ymweliad!
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol yr eglwys, NP4 9AE
Gwefan
https://www.visitblaenavon.co.uk/en/VisitBlaenavon/ThingsToDo/BlaenavonWorldHeritageCentre.aspx

Bar gwin The Cellar

Bar gwin The Cellar
Disgrifiad
Rydym yn cynnig bwyd wedi ei goginio'n ffres ac awyrgylch cyfeillgar, cynnes lle mae croeso i blant. Rydym hefyd yn gweini te, coffi, cwrw, gwin a gwirodydd. Mae mynediad i gadeiriau olwyn, gardd gwrw fawr a lle i smygu, Sky Sports yn fyw a maes parcio yn y cefn.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Caffi, Tafarn
Ffôn
01495 791133
Cyfeiriad
39 Heol Lydan, NP4 9NF

Tecawê Tsieineaidd Lotus

Tecawê Tsieineaidd Lotus
Disgrifiad
Tecawê Tsieineaidd traddodiadol yn gweini amrywiaeth eang o brydau bwyd Tsieineaidd a Saesneg.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tecawê
Ffôn
01495 792239
Cyfeiriad
62 Heol Lydan, NP4 9NH

Cwmni Blaenafon Cheddar

Cwmni Blaenafon Cheddar
Disgrifiad
Mae Blaenafon Cheddar yn fusnes teuluol sy'n cynhyrchu cawsiau Cheddar Cymreig arbenigol a chawsiau llaeth gafr meddal, ac maent wedi ennill gwobrau.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 793123
Cyfeiriad
80 Heol Lydan, NP4 9NF
Gwefan
www.chunkofcheese.co.uk

Owen Jenkins Bookmakers

Owen Jenkins Bookmakers
Disgrifiad
Siop Fetio
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Cyfeiriad
95 Heol Lydan, NP4 9ND

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Disgrifiad
Mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon yn un o'r adeiladau mwyaf trawiadol ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. Mae'r Neuadd, a agorodd ym mis Ionawr 1895, yn dyst i hanes cymdeithasol balch Blaenafon. Cafodd y gwaith adeiladu ei ariannu gan Sefydliad y Gweithwyr Blaenafon, a gasglodd didyniad wythnosol o ddimai o gyflog ei aelodau. Am ddegawdau roedd Neuadd y Gweithwyr yn ganolbwynt i'r gymuned, gan ddarparu llyfrgell, gemau, adloniant a gweithgareddau hamdden.Heddiw, mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon dal i fod yn darparu ar gyfer y gymuned, drwy gynnig sinema, cyngherddau, snwcer a thenis bwrdd. Mae hefyd yn gartref i lawer o grwpiau a chymdeithasau, a chynhelir cynadleddau a chyfarfodydd yno.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 792661
Cyfeiriad
Stryd Fawr, NP4 9PT
Gwefan
https://www.blaenavonworkmenshall.uk/

Ystafelloedd Te'r Ganolfan Dreftadaeth

Ystafelloedd Te'r Ganolfan Dreftadaeth
Disgrifiad
The Heritage Tea Rooms is a bright café, located within the Blaenavon World Heritage Centre. The Café offers fine views of the Coity Mountain and St. Peter's Church.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Caffi
Ffôn
01495 742339
Cyfeiriad
Ystafelloedd Te’r Ganolfan Dreftadaeth, Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys, NP4 9AE

Siop Bapurau Davies

Siop Bapurau Davies
Disgrifiad
Siop bapurau leol, cyfeillgar sy'n gwerthu papurau newydd lleol a chenedlaethol, cylchgronau, deunydd ysgrifennu, losin ac offer pysgota.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Ffôn
01495 790341
Cyfeiriad
31 Heol Lydan, NP4 9NF

Gofal Hosbis Sefydliad Dewi Sant

Gofal Hosbis Sefydliad Dewi Sant
Disgrifiad
Rydym yn darparu a datblygu gwasanaeth gofal lliniarol cynhwysfawr am ddim yn ardaloedd awdurdodau unedol Casnewydd, Caerffili, Torfaen a Threfynwy i bobl, eu teuluoedd a gofalwyr sy'n wynebu salwch cynyddol, sy'n bygwth bywyd, na ellir ei drin bellach.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Ffôn
01633 270980
Cyfeiriad
38 Heol Lydan, NP4 9NF

Bwyty Butterflies

Bwyty Butterflies
Disgrifiad
Mae Bwyty Butterflies, sydd wedi ei leoli yng nghalon Blaenafon, yn cynnig dewis helaeth o fwydydd traddodiadol a bwydlenni a la carte.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tafarn, Bwyty
Ffôn
01495 791044
Cyfeiriad
32 Queen Street, NP4 9PN

The Railway Shop

The Railway Shop
Disgrifiad
Caiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr Cymdeithas Reilffordd Pont-y-pwl a Blaenafon, ac mae'r Siop Reilffordd yn cynnig amrywiaeth eang o nwyddau rheilffyrdd model.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Siop
Ffôn
01495 792263
Cyfeiriad
Cymdeithas Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon, 33 Heol Lydan, NP4 9ND
Gwefan
www.pontypool-and-blaenavon.co.uk

Tafarn y Queen Victoria

Tafarn y Queen Victoria
Disgrifiad
Traditional public house close to the centre of town centre of Blaenavon.
Lleoliad
Pontypool
Math
Tafarn, Bwyty, Tecawê
Ffôn
01495 524364
Cyfeiriad
Prince Street, Blaenafon, NP4 9BD
Gwefan
www.queenvicblaenavon.co.uk/

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
Disgrifiad
If you're looking to return-to-work or you're returning-to-learning, WEA South Wales offers a wide variety of courses in communities' right across South Wales. It's never too late to learn.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Arall
Ffôn
01495 791128
Cyfeiriad
Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, Church View, Swyddfa 2, Ivor St, NP4 9NA

Heritage Plaice

Heritage Plaice
Disgrifiad
Mae Heritage Plaice yn siop sglodion a physgod draddodiadol gyda chaffi ynghlwm.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Caffi, Tecawê
Ffôn
01495 790330
Cyfeiriad
20 Heol Lydan, NP4 9ND

Eglwys Sant Pedr

Eglwys Sant Pedr
Disgrifiad
Eglwys y plwyf Blaenafon, Eglwys Sant Pedr yw'r eglwys ddiwydiannol gyntaf yn yr hen Sir Fynwy. Mae nifer o nodweddion diddorol ynddi, sy'n tystio i bwysigrwydd y diwydiant haearn yn yr ardal.Ymhlith y nifer o nodweddion unigryw sydd i'w gweld mae maen bedydd haearn bwrw, pileri haearn bwrw yn dal y balconi i fyny, siliau drws haearn bwrw a grwp o bum bedd gyda haearn ar eu brig yn y fynwent. O gwmpas muriau'r eglwys mae placiau coffa dinasyddion enwog Blaenafon i'w gweld, gan gynnwys yr haearnfeistr Samuel Hopkins, a adeiladodd, gyda'i ewythr a'i bartner busnes, Thomas Hill o Dennis, yr eglwys ym 1804.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 524599
Cyfeiriad
Heol yr Eglwys

Lion Hotel Blaenafon

Lion Hotel Blaenafon
Disgrifiad
The Lion Hotel, situated in the Heritage Town of Blaenavon, offers a fantastic selection of Fine Dining dishes using the best ingredients that Wales has to offer. The Restaurant is open from 12pm to 9pm every day and our menu has an amazing range of dishes ranging from Welsh Venison in a Chilli & Chocolate Sauce, through to Bloomer Sandwiches for a lighter occasion. We also provide amazing Afternoon Teas.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Bwyty
Ffôn
01495 792516
Cyfeiriad
41 Heol Lydan, NP4 9NH
Gwefan
www.thelionhotelblaenavon.co.uk

Rehmat Spice

Rehmat Spice
Disgrifiad
The Rehmat Spice is a long established Indian takeaway, providing high quality traditional Indian cuisine
Lleoliad
Blaenavon
Math
Tecawê
Ffôn
01495 790281
Cyfeiriad
103 Heol Lydan, NP4 9ND
Arddangos 1 i 18 o 18