Insert image here

Ewch yn Weithgar

Beicio

Beicio
Disgrifiad
Darganfod cefn gwlad Torfaen drwy ddefnyddio llwybr hamdden Tor-faen (llwybr 49 ar y rhwydwaith beicio cenedlaethol a 492). Mae'r llwybr hwn yn darparu hollol ddi-draffig beicio a cherdded profiad
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Llwybr Afon Lwyd

Llwybr Afon Lwyd
Disgrifiad
Y llwybr Afon Lwyd (llwybr beicio cenedlaethol 492) yw traffig yn rhad ac am ddim i feicio a cherdded profiad gysylltu Blaenafon i Gasnewydd.
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Marchogaeth

Marchogaeth
Disgrifiad
Gall marchogion yn mwynhau amrywiol llwybrau ceffylau a llwybrau marchogaeth yn safle treftadaeth y byd Blaenafon. Theithio Wood Lasgarn a llwybr hamdden Tor-faen, ddau darparu llwybrau marchogaeth hwy ar gyfer marchogion.
Ffôn
01495 742333

Cerdded

Cerdded
Disgrifiad
Cyfle i gael hyd i gorneli cudd Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gan ddefnyddio'r amrywiol daflenni llwybr cerdded sy'n ffurfio "Pecyn Teithiau Cerdded Blaenafon", sydd ar gael yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon.
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Arddangos 1 i 4 o 4