Insert image here

Ewch yn Weithgar

Taith Wib

Taith Wib
Disgrifiad
Mae'r daith hon yn mynd â chi trwy dirwedd unigryw ôl-ddiwydiannol, trwy Warchodfa Natur Llynnoedd Garn – a grëwyd yn ystod prosiect helaeth i adfer tir yn y 1990au.
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Taith Gerdded Gylchol Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon

Taith Gerdded Gylchol Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon
Disgrifiad
Mae'r daith gerdded Cylchlythyr glew hon yn mynd â chi o glanfa Goetre, lle gallwch weld odynau calch hanesyddol ac y camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, ôl i safle treftadaeth y byd Blaenafon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Llwybr Afon Lwyd

Llwybr Afon Lwyd
Disgrifiad
Y llwybr Afon Lwyd (llwybr beicio cenedlaethol 492) yw traffig yn rhad ac am ddim i feicio a cherdded profiad gysylltu Blaenafon i Gasnewydd.
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Beicio

Beicio
Disgrifiad
Darganfod cefn gwlad Torfaen drwy ddefnyddio llwybr hamdden Tor-faen (llwybr 49 ar y rhwydwaith beicio cenedlaethol a 492). Mae'r llwybr hwn yn darparu hollol ddi-draffig beicio a cherdded profiad
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Cerdded

Cerdded
Disgrifiad
Cyfle i gael hyd i gorneli cudd Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gan ddefnyddio'r amrywiol daflenni llwybr cerdded sy'n ffurfio "Pecyn Teithiau Cerdded Blaenafon", sydd ar gael yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon.
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu
Disgrifiad
Mae Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn enghraifft o un o fathau cludiant pwysicaf Prydain. Heddiw, mae'r gamlas yn ddelfrydol ar gyfer cerdded a beicio gerllaw iddi.
Math
Camlas, Safle treftadaeth, Llwybr Cerdded/Beicio
Gwefan
www.goytrewharf.com

Mynydd y Garn Fawr

Mynydd y Garn Fawr
Disgrifiad
Mae'r mynydd hwn, gyda'i orchudd o rug, yn mynd â chi dros y dirwedd rhwng Cofeb Foxhunter a Llanofer Road, yn mynd heibio carneddau'r Oes Efydd, sy'n rhoi tystiolaeth o drigolion cynnar Blaenafon.
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Llwybr y Mynydd Haearn

Llwybr y Mynydd Haearn
Disgrifiad
Llwybr y Mynydd haearn Mae cerdded mwyaf pwysig yn y pecyn yn cerdded Blaenafon. Mae'n cymryd chi ar daith cylchlythyr o amgylch pob un o'r nodweddion arwyddocaol sy'n ffurfio safle treftadaeth y byd.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Disgrifiad
Mae Tirwedd Diwydiannol Blaenafon wrth odre Parc Cenedlaethol bannau Brycheiniog, ardal o harddwch naturiol eithriadol, gan gynnig teithiau cerdded gorffwysol a iachusol.
Math
Parc Gwledig, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01874 623366
Gwefan
www.breconbeacons.org

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn
Disgrifiad
Llynnoedd Garn yn gartref i amrywiaeth o adar a bywyd gwyllt. Hefyd Mae Llyn amwynder, lle y gellir mwynhau gweithgareddau fel pysgota.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Garn (B4248), Garn-yr-erw

Taith Gerdded Gylchol Tref Blaenafon

Taith Gerdded Gylchol Tref Blaenafon
Disgrifiad
Mae Cylchlythyr daith gerdded hon, gan ddechrau yn y ganolfan treftadaeth byd Blaenafon, yn mynd â chi o amgylch canol y dref hanesyddol Blaenafon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Marchogaeth

Marchogaeth
Disgrifiad
Gall marchogion yn mwynhau amrywiol llwybrau ceffylau a llwybrau marchogaeth yn safle treftadaeth y byd Blaenafon. Theithio Wood Lasgarn a llwybr hamdden Tor-faen, ddau darparu llwybrau marchogaeth hwy ar gyfer marchogion.
Ffôn
01495 742333

Pwll y Ceidwad

Pwll y Ceidwad
Disgrifiad
Mae Llyn y Cipar, cronfa ddwr ddiwydiannol o'r 19eg ganrif, bellach yn fan harddwch lleol sy'n ddelfrydol ym mhob tymor.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Parc Gwledig, Safle treftadaeth, Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Fenni (B4246)

Carn-y-Gorfydd

Carn-y-Gorfydd
Disgrifiad
This circular walk, starting at Carn-y-Gorfydd (Cairn of the Battle), takes you through a Site of Special Scientific Interest with an abundance of wildlife
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Llwybr Tomen Coety

Llwybr Tomen Coety
Disgrifiad
Mae Llwybr Tomen Coety yn daith fer o gwmpas hen domen sbwriel Pwll Coety, chwarel haearnfaen a gloddiwyd yn y 1840au.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Teithiau Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon

Teithiau Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon
Disgrifiad
Mae tirwedd ddiwydiannol Blaenafon nifer o deithiau cerdded cyhoeddedig sydd ar gael, sy'n arwain pobl i bob rhan o safle treftadaeth y byd.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Arddangos 1 i 16 o 16