Mannau Bwyta

Mae paned o de neu bryd o fwyd blasus yn bwysig pan fyddwch chi allan am y dydd. Yn yr atyniadau fel Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru a Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon mae yna gaffis a all dderbyn eich grwpiau. Isod fe welwch rhai mannau eraill i fwyta ym Mlaenafon a all dderbyn eich grŵp. Cysylltwch â’r Ganolfan Groeso blaenavon.tic@torfaen.gov.uk neu 01495 742333 os hoffech i ni eich helpu i ddod o hyd i’r lle perffaith i gael lluniaeth.

Bwyty Butterflies

Mae Bwyty Butterflies, sydd wedi ei leoli yng nghanol Blaenafon, yn cynnig dewis eang iawn o fwyd traddodiadol a bwydlenni a la carte.

32 Queen Street, Blaenafon, Torfaen, NP4 9PN 01495 791044

Ystafelloedd Te Heritage Tea Rooms

Mae’r Heritage Tea Rooms yn gaffi llachar, sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon. Mae’r caffi yn cynnig golygfeydd hyfryd dros Fynydd Coety ac Eglwys San Pedr.

Heritage Tea Rooms, Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AE 01495 742333

The Rifleman's Arms

Y Rifleman's Arms yw un o’r tafarndai hynaf ym Mlaenafon. Ar ôl cael ei ailwampio’n sylweddol yn ddiweddar mae’r tafarn erbyn hyn yn cynnig cyfleusterau gwesty a bwyty a gall arlwyo ar gyfer hyd at 100 o bobl.

Rifle Street, Blaenafon, Torfaen, NP4 9QS 01495 792297

The Lion Hotel Blaenafon

Mae’r Lion Hotel, sydd wedi ei leoli yn Nhref Dreftadaeth Blaenafon, yn cynnig dewis aruthrol o brydau moethus sy’n cynnwys y cynhwysion gorau sydd gan Gymru i’w cynnig. Mae’r Bwyty ar agor o 12pm tan 9pm bob dydd ac mae ein bwydlen yn cynnig ystod eang o brydau sy’n amrywio o Gig Carw Cymreig mewn Saws Siocled a Tsili, i frechdanau Bara Bloomer os ydych am rywbeth ysgafnach. Gweinir Te Prynhawn ardderchog.

41 Heol Lydan, Blaenafon, Torfaen, NP4 9NH 01495 792516 neu www.thelionhotelblaenavon.co.uk