Mannau i Aros

Dyma’r gwestai agosaf sydd yn addas i grwpiau. Os hoffech fwy o awgrymiadau yna cysylltwch â’r Ganolfan Groeso Blaenavon.tic@torfaen.gov.uk neu 01495 742333 a byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r llety perffaith ar gyfer eich ymweliad â De Cymru a Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Gwesty’r Lion Hotel

 • Gwesty 4* Seren wedi ei leoli ym Mlaenafon
 • WiFi am ddim
 • Defnydd o’r Sawna, Ystafell Stêm a’r Gadair Tylino’r Corff
 • 12 o ystafelloedd i westeion
 • Parcio am ddim
 • Bwyty Sy’n Cynnig Bwyd Moethus – gweinir bwyd drwy’r dydd

Pris Gostyngol i grwpiau:

Ystafelloedd Dwbl i Un Person

 • Dwbl - Clasurol £85 NAWR £76.50
 • Dwbl – Uwchraddol  £90 NAWR £81
 • Dwbl - Moethus £100 NAWR £90

Ystafelloedd Dwbl i Ddau

 • Dwbl - Clasurol £95 NAWR £85.50
 • Dwbl – Uwchraddol  £100 NAWR £90
 • Dwbl - Moethus £110 NAWR £99

Ystafell i Deulu (lle i 3 gysgu) £115 NAWR £100 (ychydig dros 10%)

Gwesty’r Parkway a Sba

 • Gwesty 4* wedi ei leoli yng Nghwmbrân
 • 10 milltir o Safle Treftadaeth y Byd
 • 70 o ystafelloedd gwely
 • Parcio i fysiau

Prisiau i Grwpiau:

 • Un noson - £99 Gwely Dwbl a Brecwast neu £80 Gwely a Brecwast
 • Dwy noson - £95/noson yn cynnwys siampên
 • Gwely Dwbl a Brecwast/Siampên a thriniaeth 25 munud - £149
 • Dydd Gwener – ddydd Sul
 • Parcio
 • Wifi am ddim
 • Defnyddio gyfleusterau hamdden

Gwesty’r Angel Hotel

 • Gwesty 3* wedi ei leoli yn Y Fenni
 • 12 milltir o Safle Treftadaeth y Byd
 • 32 o ystafelloedd i westeion
 • 2 fwthyn (lle i 4 gysgu ymhob un)
 • Man gollwng ar flaen y gwesty
 • Parcio yn yr orsaf fysiau - 2 funud ar droed
 • Lle i gadw un bws bach
 • Ystafelloedd gweithgareddau ar gael ar gyfer grwpiau mwy sydd am frecwast/cinio nos gyda’i gilydd.

Prisiau i Grwpiau:

 • Ystafell Safonol – o £101 Gwely a Brecwast, neu o £151 Gwely Dwbl a Brecwast
 • Bwthyn (2 fwthyn x 4 pêrs) - o £199  y bwthyn Gwely a Brecwast ac o £299 y bwthyn Gwely Dwbl a Brecwast

Prisiau FIT:

 • Ystafell Safonol – o £111 Gwely a Brecwast, neu o £161 Gwely Dwbl a Brecwast
 • Bwthyn (2 fwthyn x 4 pêrs) - o £199  y bwthyn Gwely a Brecwast ac o £299 y bwthyn Gwely Dwbl a Brecwast

Pris arbennig ar gyfer Nos Sul-Gwely Dwbl a Brecwast £100 yr ystafell (Ac eithrio penwythnosau Gwyl y Banc) – Perthnasol i’r ddau westy

Gwesty’r Abergavenny Hotel

 • Disgwyl Marciau Sêr
 • 20 ystafell wely – newydd eu hailwampio i safon uchel
 • Bar newydd modern
 • 12 milltir o Safle Treftadaeth y Byd
 • Wedi ei leoli gyferbyn â gorsaf fysiau Y Fenni lle gellir gadael bysiau dros nos
 • Mae parcio bach

Prisiau

 • Ystafelloedd o £95.00 y noson Gwely a brecwast cyfandirol
 • Cewch fwyta yn yr Angel Hotel o £25.00 y pen, y noson