Pethau i'ch Difyrru

Yma ar Safle Treftadaeth Byd Blaenafon, mae yna gasgliad anhygoel o atyniadau y gellir eu cyfuno am ddiwrnod i’r brenin (neu fwy na diwrnod os oes amser gennych). Dyma’r prif atyniadau ond cofiwch fod yna lawer o deithiau cerdded gwych ac ardaloedd i’w darganfod gyda thywysydd. Hefyd, ar hyn o bryd mae’r Amgueddfa Gymunedol yn symud i Neuadd y Gweithwyr, ac felly nid yw ar gael i ymwelwyr – fe fydd mwy o wybodaeth yn y man, unwaith y bydd ar fin ailagor.

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Mae’r Ganolfan Treftadaeth mewn dwy hen ysgol ddiwydiannol o ddechrau’r 19eg Ganrif sydd wedi eu hadfer yn goeth a dyma’r lle perffaith i ddechrau ar eich ymweliad â Safle Treftadaeth Byd Blaenafon. Yn y Ganolfan mae yna enghraifft ryngweithiol o ystafell ysgol o Oes Fictoria ac arddangosfeydd ffilm ac amlgyfrwng sy’n rhoi cipolwg unigryw ar bwysigrwydd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon ac yn cyflwyno atyniadau niferus yr ardal.

 • Mynediad am ddim
 • Man gollwng teithwyr i fysiau
 • Hunan-dywys
 • Caffi a siop rhoddion
 • Canolfan Croeso

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Mae’r amgueddfa hon wedi ennill gwobrau niferus.  Yma, gallwch ddarganfod treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru a mynd ar daith o dan y ddaear dan arweiniad glöwr go iawn. Daw’r arddangosfeydd rhyngweithiol, sy’n cynnwys rhith-daith o amgylch pwll glo modern yn yr Orielau Glofaol amlgyfrwng, ac arddangosfa Baddon Pen Pwll, â hanes y pyllau glo yng Nghymru yn fyw, gan ddehongli bywyd glowyr gartref ac yn y gwaith.

 • Mynediad am ddim
 • Parcio am ddim i grwpiau
 • Parcio i fysiau
 • Hunan-dywys uwchben y ddaear – taith dywys dan ddaear
 • Caffi a siop rhoddion

Gwaith Haearn Blaenafon

Un o’r gweithfeydd haearn gorau ar gadw o’r 18fed ganrif a welwch chi yn unrhyw le yn y byd. Dewch i weld bythynnod y gweithwyr, Stack Square; ewch i frig y Tŵr Dŵr Cytbwys, i’r man lle cludwyd yr haearn at y rhwydwaith o gamlesi; a mwynhewch y sioe golau a sain newydd yn y Tai Castio, sy’n ail-greu’r broses o gynhyrchu haearn.

 • Mynediad am ddim
 • Hunan-dywys
 • Parcio i fysiau
 • Siop rhoddion

Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon

Wrth galon y Safle Treftadaeth Byd, mae yna gyfuniad o drenau stêm a disel hanesyddol sy’n tywys ymwelwyr trwy’r dirwedd. Mae’r trên yn teithio i’r Big Pit ac i Dref Dreftadaeth Blaenafon.

 • Parcio am ddim i fysiau
 • Gostyngiad i grwpiau (pris i’w gadarnhau)
 • Caffi a siop rhoddion
 • Pasg – Medi dros y penwythnos yn unig
 • Bob dydd Mercher yn ystod mis Awst

Bragdy Rhymney

Dewch ar daith dywys o amgylch y ganolfan fragu ble mae Cwrw Rhymney’n cael ei gynhyrchu. Cewch ymweld â’r arddangosfa sy’n adrodd hanes bragu a chwrw yng Nghymoedd De Cymru a blasu peth o’r cwrw wrth y bar, neu brynu potel o’r siop rhoddion i fynd adre’ gyda chi.

 • Tâl mynediad £2.50
 • Taith dywys rad ac am ddim
 • Parcio i fysiau