Manylion Teithio

Teithio ar y Bws

Mae Safle Treftadaeth Byd Blaenafon yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer diwrnod o daith, yn enwedig os ydych chi a’ch grŵp o fewn llai na dwy awr o siwrnai. Os ydych yn teithio ymhellach i’n cyrraedd ni, efallai yr hoffech chi aros dros nos gydag un o’r darparwyr sy’n cynnig llety i grwpiau, fel bod digon o amser i werthfawrogi atyniadau niferus Blaenafon yn llwyr.

Mae Blaenafon yn mwynhau cysylltiadau da ar yr heol gyda’r holl drefi a dinasoedd pwysig yng Nghymru a Lloegr. Defnyddiwch y tabl isod i weld tua faint o amser fydd yn ei gymryd i’ch taith bws chi gyrraedd Blaenafon.

Teithio ar y Bws
Tref /DinasAmcan o’r amser a gymerir i deithio ar yr heol
Caerfaddon 1 awr ac 20 munud
Birmingham 1 awr a 56 munud
Bryste 1 awr
Caerdydd 50 munud
Cheltenham 1 awr a 30 munud
Coventry 2 awr a 10 munud
Exeter 2 awr a 10 munud
Caerloyw 1 awr ac 20 munud
Henffordd 50 munud
Llandrindod 1 awr ac 20 munud
Llundain 2 awr a 55 munud
Manceinion 3 awr ac 20 munud
Casnewydd 30 munud
Rhydychen 2 awr a 15 munud
Plymouth 2 awr a 50 munud
Reading 2 awr a 10 munud
Yr Amwythig 2 awr a 10 munud
Southampton 2 awr a 40 munud
Abertawe 1 awr ac 20 munud
Swindon 1 awr a 30 munud
Wolverhampton 2 awr a 5 munud

Os ydych yn teithio o Firmingham a gogledd Prydain, dilynwch yr M5 tu’r de a gadael ar Gyffordd 8 gan barhau ar yr M50 i Ross on Wye. Dilynwch yr A40 i’r Fenni. Wrth y gylchfan cymerwch yr ail heol arno i’r A465. Gadewch yr A465 ar yr allanfa gyntaf a dilynwch yr arwyddion i Flaenafon a Big Pit. Nid yw’r siwrnai hon yn addas i gerbydau mawr a bysiau, felly dylai’r cerbydau hyn barhau ar yr A465 i Frynmawr a dilyn yr arwyddion i Flaenafon a Big oddi yno (B4248).

Os ydych yn teithio o Lundain a de-orllewin Lloegr, dilynwch yr M4 tua’r Gorllewin a gadael ar Gyffordd 25A (Casnewydd). Dilynwch yr A4042 mor bell  â Phont-y-pŵl. Wrth y gylchfan (McDonalds) cymerwch yr heol gyntaf a dilynwch yr A4043 i Flaenafon, gan ddilyn arwyddion Big Pit.

Os hoffech chi ddefnyddio teclyn cynllunio siwrnai ar-lein, rhowch glic ar y gwefannau canlynol:

Parcio i fysiau ym Mlaenafon

Mae yna lefydd parcio i fysiau yn Big Pit a’r Gwaith Haearn. Er nad oes unrhyw faeau parcio wedi’u marcio’n arbennig i fysiau yng nghanol y dref a hyn o bryd, mae yna le i fysiau ollwng teithwyr ym maes parcio’r Ganolfan Treftadaeth Byd ar Ffordd yr Eglwys ac mae llefydd ar gael i fysiau llai o faint (30 sedd) ym Maes Parcio Stryd y Tywysog. Mae’r ddau le yma o fewn taith fer i’r dref ar droed. Mae yna lefydd parcio i fysiau hefyd ym Maes Parcio Rifle Green, gyferbyn â gwesty’r Rifleman.

Sylwch fod yna rai cyfyngiadau ar gerbydau yn yr ardal:

  • B4246 Llan-ffwyst i Flaenafon – Cyfyngiad Pwysau 7.5 tunnell
  • B4246 Blaenafon i Farteg – Uchder y Bont 13tr 9mod
  • Isffordd o’r B4246 i Bwll-Du – dim mynediad i fysiau tu hwnt i dafarn y Lamb and Fox