Cyfarfodydd ac Achlysuron

Ar draws Safle Treftadaeth Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon mae yna nifer o safleoedd sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau, cyfarfodydd a chynadleddau. Gyda’i lleoliad dramatig a darluniadol, mae Blaenafon yn lle cofiadwy i gynnal digwyddiadau a chyfarfodydd. Defnyddiwch yr adran hon i ddarganfod beth all Blaenafon ei gynnig i chi o ran lletygarwch corfforaethol.