Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Cyfarfodydd ac Achlysuron
Blaenavon World Heritage Centre Interior
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Cyfarfodydd ac Achlysuron
Blaenavon World Heritage Centre
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Cyfarfodydd ac Achlysuron
World Heritage Centre (c) Visit Wales

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Treftadaeth Byd Blaenafon  mewn hen ysgol a adeiladwyd gan y Meistri Haearn yn y 19eg Ganrif gynnar ac fe’i agorwyd i’r cyhoedd ym mis Mawrth 2008. Gall y rheiny sy’n ymweld â’r Ganolfan fwynhau ffilmiau, sgriniau rhyngweithiol ac arddangosfeydd sy’n adrodd stori pobl Blaenafon, a drawsnewidiodd tirwedd fynyddig trwy gynhyrchu haearn a chloddio am lo yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Lleolir y Ganolfan mewn dau adeilad rhestredig Gradd II*, wedi eu huno gan adeilad cyswllt cyfoes o wydr a dur, ac mae ganddi gyfleusterau cyfarfod a chynadledda rhagorol, a fyddai hefyd yn addas ar gyfer sesiynau hyfforddiant. Gorffennwyd y Ganolfan i safon uchel iawn, ac mae wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Gyda golygfeydd godidog dros Fynydd Coety a Safle Treftadaeth Byd Blaenafon, mae’r safle hanesyddol hwn sydd â gwawr fodern yn ddewis gwahanol i leoliadau busnes traddodiadol.  

Manylion Cyswllt

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Ffordd yr Eglwys
Blaenafon
Torfaen
NP4 9AS

Ffôn - (01495) 742333
E-bost - blaenavon.tic@torfaen.gov.uk  

Cyfleusterau’n Cynnwys

 • Lleoliad o fewn Safle Treftadaeth Byd Blaenafon 
 • Mynediad i’r anabl 
 • Parcio i fysiau 
 • Caffi 
 • Cyfleusterau cynadledda 
 • Ystafell gyfarfod fawr 
 • Taflunydd digidol a chyfleusterau PowerPoint 
 • Mynediad diwifr i’r rhyngrwyd 
 • Systemau dolen sain ar gyfer defnyddwyr cymhorthion clyw 
 • Tir wedi’i dirlunio 
 • Canolfan Croeso