Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Treftadaeth Byd Blaenafon  mewn hen ysgol a adeiladwyd gan y Meistri Haearn yn y 19eg Ganrif gynnar ac fe’i agorwyd i’r cyhoedd ym mis Mawrth 2008. Gall y rheiny sy’n ymweld â’r Ganolfan fwynhau ffilmiau, sgriniau rhyngweithiol ac arddangosfeydd sy’n adrodd stori pobl Blaenafon, a drawsnewidiodd tirwedd fynyddig trwy gynhyrchu haearn a chloddio am lo yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Lleolir y Ganolfan mewn dau adeilad rhestredig Gradd II*, wedi eu huno gan adeilad cyswllt cyfoes o wydr a dur, ac mae ganddi gyfleusterau cyfarfod a chynadledda rhagorol, a fyddai hefyd yn addas ar gyfer sesiynau hyfforddiant. Gorffennwyd y Ganolfan i safon uchel iawn, ac mae wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Gyda golygfeydd godidog dros Fynydd Coety a Safle Treftadaeth Byd Blaenafon, mae’r safle hanesyddol hwn sydd â gwawr fodern yn ddewis gwahanol i leoliadau busnes traddodiadol.  

Manylion Cyswllt

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Ffordd yr Eglwys
Blaenafon
Torfaen
NP4 9AS

Ffôn - (01495) 742333
E-bost - blaenavon.tic@torfaen.gov.uk  

Cyfleusterau’n Cynnwys

 • Lleoliad o fewn Safle Treftadaeth Byd Blaenafon 
 • Mynediad i’r anabl 
 • Parcio i fysiau 
 • Caffi 
 • Cyfleusterau cynadledda 
 • Ystafell gyfarfod fawr 
 • Taflunydd digidol a chyfleusterau PowerPoint 
 • Mynediad diwifr i’r rhyngrwyd 
 • Systemau dolen sain ar gyfer defnyddwyr cymhorthion clyw 
 • Tir wedi’i dirlunio 
 • Canolfan Croeso