Oriel Luniau

Os oes gennych chi unrhyw ffotograffau o Flaenafon y byddech yn hoffi eu rhannu gydag eraill yn ein Oriel Luniau, anfonwch e-bost at Blaenafon.tic@torfaen.gov.uk i’w hystyried.


 

Os hoffech chi weld lluniau eraill o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yna beth am fwrw golwg ar ein horielau lluniau eraill: