Insert image here

Lleoedd i ymweld â nhw

Pwll y Ceidwad

Pwll y Ceidwad
Disgrifiad
Pwll y ceidwad, gynt 19eg ganrif diwydiannol cronfa, yn harddwch lleol delfrydol ar gyfer ymweliadau yn ystod tymhorau bob pedair awr.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Parc Gwledig, Safle treftadaeth, Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Fenni (B4246)

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Disgrifiad
Mae neuadd y gweithwyr Blaenafon hanesyddol yn dyst i hanes cymdeithasol balch Blaenafon. Heddiw mae'n parhau i ddarparu adloniant a hamdden drwy ei llawer o gyfleusterau.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 792661
Cyfeiriad
Stryd Fawr, NP4 9PT

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon
Disgrifiad
Wedi'i leoli yn Neuadd y gweithwyr ysblennydd a rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr gyfeillgar, mae'r Amgueddfa cymunedol Blaenafon yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol falch Blaenafon a'r maes glo De Cymru.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Amgueddfa
Ffôn
01495 790991
Cyfeiriad
Neuadd y Gweithwyr, Y Stryd Fawr, NP4 9PT
Gwefan
www.fb.com/blaenavonmuseum

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn
Disgrifiad
Llynnoedd Garn yn gartref i amrywiaeth o adar a bywyd gwyllt. Hefyd Mae Llyn amwynder, lle y gellir mwynhau gweithgareddau fel pysgota.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Garn (B4248), Garn-yr-erw

Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon

Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Gan fynd heibio Llynnoedd y Garn yn eu gogoniant, mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn teithio drwy Dirwedd Ddiwydiannol Fawreddog Blaenafon, a hynny ar uchder uchaf unrhyw reilffordd cadw safonol yng Nghymru a Lloegr.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Golygfan
Ffôn
01495 792263
Cyfeiriad
Seidins Ffwrnais, NP4 9SF
Gwefan
www.pontypool-and-blaenavon.co.uk

Eglwys Sant Pedr

Eglwys Sant Pedr
Disgrifiad
St. Peter's Church is the earliest industrial church in old Monmouthshire. It contains a number of interesting features, which bear witness to the importance of the iron industry in Blaenavon.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 524599
Cyfeiriad
Heol yr Eglwys

Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni

Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni
Disgrifiad
Cyfle i ddysgu cyfrinach creu Cwrw Go iawn a blasu'r ddiod euraid.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Amgueddfa
Ffôn
01685 722253
Cyfeiriad
Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni, Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, NP4 9RL
Gwefan
www.rhymneybreweryltd.com

Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru

Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru
Disgrifiad
Mae'r pwll mawr yn cynnig profiad unigryw yn mynd dan ddaear i ddysgu am y pyllau glo. Os nad ydych yn dymuno mynd dan y ddaear, mae digon i'w gweld a'u gwneud gormod ar yr wyneb.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Amgueddfa
Ffôn
029 2057 3650
Cyfeiriad
Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenavon, NP4 9XP
Gwefan
www.museumwales.ac.uk/en/bigpit/

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Dechrau eich ymweliad i Flaenafon yn y ganolfan treftadaeth byd, lle y Blaenafon a'r holl ei atyniadau yn stori. Mae hefyd yn cynnwys y ganolfan groeso.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol yr eglwys, NP4 9AE

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Disgrifiad
Mae tirwedd ddiwydiannol Blaenafon yn braidd-gyffwrdd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ardal o harddwch naturiol eithriadol darparu yn ymlacio ac yn gynhyrfus teithiau cerdded.
Math
Parc Gwledig, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01874 623366
Gwefan
www.breconbeacons.org

Tref Treftadaeth Blaenafon

Tref Treftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Mae canol y 19eg ganrif y dref Blaenafon yn cynnwys nifer o adeiladau trawiadol cyhoeddus ochr yn ochr ag amrywiaeth eang o siopau, busnesau ac amwynderau cyhoeddus.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol Lydan

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon
Disgrifiad
Blaenavon Ironworks was the setting of the BBC series Coal House. It is the best preserved 18th Century ironworks in the world and contains much to interest visitors of all ages.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Amgueddfa
Ffôn
01495 792615
Cyfeiriad
Stryd y Gogledd, NP4 9RN
Gwefan
www.cadw.wales.gov.uk

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu
Disgrifiad
Mae camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn rhedeg am 32 o filltiroedd (51.5 km) trwy olygfeydd hynod ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog rhwng Aberhonddu a Phont-y-pwl ac yna ymlaen i Gasnewydd.
Math
Camlas, Safle treftadaeth, Llwybr Cerdded/Beicio
Gwefan
www.goytrewharf.com
Arddangos 1 i 13 o 13