Insert image here

Lleoedd i ymweld â nhw

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn
Disgrifiad
Llynnoedd Garn yn gartref i amrywiaeth o adar a bywyd gwyllt. Hefyd Mae Llyn amwynder, lle y gellir mwynhau gweithgareddau fel pysgota.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Garn (B4248), Garn-yr-erw

Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni

Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni
Disgrifiad
Cyfle i ddysgu cyfrinach creu Cwrw Go iawn a blasu'r ddiod euraid.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Amgueddfa
Ffôn
01495 790456
Cyfeiriad
Canolfan Ymwelwyr Bragdy Rhymni, Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, NP4 9RL
Gwefan
https://www.rhymneybrewery.com

Blaenavon's Heritage Railway

Blaenavon's Heritage Railway
Disgrifiad
Gan fynd heibio Llynnoedd Garn, mae Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon yn teithio drwy Dirwedd Ddiwydiannol hynod Blaenafon, ar uchder mwyaf unrhyw reilffordd safonol wedi'i diogelu yng Nghymru a Lloegr.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Arall
Ffôn
01495 792263
Cyfeiriad
Furnace Sidings, NP4 9SF
Gwefan
www.pontypool-and-blaenavon.co.uk

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Dechrau eich ymweliad i Flaenafon yn y ganolfan treftadaeth byd, lle y Blaenafon a'r holl ei atyniadau yn stori. Mae hefyd yn cynnwys y ganolfan groeso.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol yr eglwys, NP4 9AE

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Disgrifiad
Mae Tirwedd Diwydiannol Blaenafon wrth odre Parc Cenedlaethol bannau Brycheiniog, ardal o harddwch naturiol eithriadol, gan gynnig teithiau cerdded gorffwysol a iachusol.
Math
Parc Gwledig, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01874 623366
Gwefan
www.breconbeacons.org

Eglwys Sant Pedr

Eglwys Sant Pedr
Disgrifiad
Eglwys Pedr Sant yw'r eglwys ddiwydiannol gynharaf yn yr hen Sir Fynwy. Mae ynddi nifer o nodweddion diddorol, sy'n dyst i bwysigrwydd y diwydiant haearn ym Mlaenafon.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 524599
Cyfeiriad
Heol yr Eglwys

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu
Disgrifiad
Mae Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn enghraifft o un o fathau cludiant pwysicaf Prydain. Heddiw, mae'r gamlas yn ddelfrydol ar gyfer cerdded a beicio gerllaw iddi.
Math
Camlas, Safle treftadaeth, Llwybr Cerdded/Beicio
Gwefan
www.goytrewharf.com

Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru

Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru
Disgrifiad
Mae Big Pit yn cynnig y profiad unigryw o fynd o dan ddaear i ddysgu am gloddio glo. Os nad ydych chi am fynd o dan ddaear, mae yna ddigon i'w weld a'i wneud ar yr wyneb hefyd.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Amgueddfa
Ffôn
029 2057 3650
Cyfeiriad
Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenavon, NP4 9XP
Gwefan
www.museumwales.ac.uk/cy/bigpit/

Pwll y Ceidwad

Pwll y Ceidwad
Disgrifiad
Mae Llyn y Cipar, cronfa ddwr ddiwydiannol o'r 19eg ganrif, bellach yn fan harddwch lleol sy'n ddelfrydol ym mhob tymor.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Parc Gwledig, Safle treftadaeth, Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Fenni (B4246)

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Disgrifiad
Mae adeilad hanesyddol Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon yn dyst i hanes cymdeithasol balch Blaenafon. Heddiw mae'n dal i gynnig adloniant a hamdden trwy nifer o gyfleusterau.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 792661
Cyfeiriad
Stryd Fawr, NP4 9PT
Gwefan
blaenavonworkmenshall.uk/

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon
Disgrifiad
Gwaith Haearn Blaenafon, lleoliad y gyfres deledu Coal House ar y BBC sydd wedi ennill gwobrau, yw'r nodwedd fwyaf arwyddocaol yn Nhirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth, Amgueddfa
Ffôn
01495 792615
Cyfeiriad
North Street, NP4 9RN
Gwefan
www.cadw.wales.gov.uk

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon
Disgrifiad
Wedi'i leoli yn Neuadd y gweithwyr ysblennydd a rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr gyfeillgar, mae'r Amgueddfa cymunedol Blaenafon yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol falch Blaenafon a'r maes glo De Cymru.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Amgueddfa
Ffôn
01495 790991
Cyfeiriad
Neuadd y Gweithwyr, Y Stryd Fawr, NP4 9PT
Gwefan
www.fb.com/blaenavonmuseum

Tref Treftadaeth Blaenafon

Tref Treftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Mae canol y 19eg ganrif y dref Blaenafon yn cynnwys nifer o adeiladau trawiadol cyhoeddus ochr yn ochr ag amrywiaeth eang o siopau, busnesau ac amwynderau cyhoeddus.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Safle treftadaeth
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol Lydan
Arddangos 1 i 13 o 13