Angel Hotel

Angel Hotel
 • Lleoliad:Y Fenni
 • Math:Gwesty
 • Graddfa:3 Seren

Mae’r Angel Hotel, tafarn Sioraidd o oes y goetsh fawr, wedi ei lleoli yn nhref marchnad brysur y Fenni – rhyw chwe milltir o dref Blaenafon.

Mae’r gwesty steilus yn cynnig lefel uchel o wasanaeth a llety. Mae 29 o ystafelloedd en-suite yn y gwesty, 2 ystafell en-suite yn y Mews a hefyd tri bwthyn: Castle Cottage, The Lodge a Priory Cottage. Mae’r gwesty yn addas ar gyfer teithio mewn grŵp ac mae bwyty braf yno, sydd wedi derbyn rhosyn AA am ei safonau uchel. Mae gan y gwesty 3 man digwyddiadau hefyd: The Cellar, The Brecon Room aThe Ballroom, sy’n addas ar gyfer partïon o 10 – 150 o westeion.

Mae’r Angel wedi ennill gwobr o ragoriaeth bob blwyddyn ers 2008 gan y Gildiau Te ac yn 2011 enillodd ‘Oscar y byd te’ – y te gorau y tu allan i Lundain.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 3 Seren
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Sengl:o £101.00
Cyfleusterau
 • Access Statement
 • Cots Available
 • Ground Floor Bedrooms
 • Laundry Facilities
 • Licensed
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • Pets Welcome
 • Restaurant/Evening Meal
 • TV In all rooms
 • Vegetarian and/or special requirements
 • Wifi Facilities Available