Best Western Metro Pontypool

Best Western Metro Pontypool
 • Lleoliad:Pont-y- pŵl
 • Math:Gwesty
 • Graddfa:3 Seren

Mae gwesty BEST WESTERN Pontypool Metro yn llawn rhyfeddod Cymreig ac wedi ei leoli ar gyrion Pont-y-pŵl, gyda chysylltiadau cludiant gwych i Gasnewydd a Chaerdydd! Byddwch yn agos at atyniadau rhaid-eu-gweld, a phellter byr i ffwrdd o amrywiaeth o atyniadau treftadaeth, diwylliant a chefn gwlad pan fyddwch yn aros gyda ni.

Fe gewch weld ystyr gwirioneddol ‘Croeso i Gymru’ wrth aros yn y BEST WESTERN Pontypool Metro Hotel, a gadewch i’n tîm cyfeillgar adrodd eu straeon o letygarwch Cymreig wrth i chi ddod yn gymeriad yn un o’u straeon.

Ar gyrion Pont-y-pŵl, gyda thoreth o dreftadaeth gerllaw, mae ein gwesty ni yn lle perffaith i aros wrth i chi grwydro o gwmpas yr hyn a gynigir gan Dde Cymru.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
 • Cyfeiriad:Lower Mill Field, Pont-y- pŵl, Torfaen, NP4 0XB
 • Ffon0845 767676
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 3 Seren
Cyfleusterau
 • Cots Available
 • Ground Floor Bedrooms
 • Licensed
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • TV In all rooms