Jenny's Cottage

Jenny's Cottage
 • Lleoliad:Blaenafon
 • Math:Hunanarlwyo
 • Graddfa:4 Seren

Mae Jenny's Cottage yn fwthyn cyn-löwr, 3 ystafell wely pen teras. Saif yng nghanol Tref Dreftadaeth Blaenafon ac mae man parcio y tu allan i'r drws ffrynt. Mae wedi ei leoli nid ond nepell o Bwll Mawr a Gwaith Haearn Blaenafon. Mae'r perchennog wedi adnewyddu'r bwthyn yn hyfryd gan ei wneud yn encil cynnes a chyfforddus boed ar gyfer ymwelwyr sydd am ddysgu hanes eu teulu neu bobl sy'n gweithio yn yr ardal am gyfnod byr. Parcio y tu allan i'r tŷ. Gardd patio amgaeedig gyda dodrefn gardd. Croeso i blant / croeso i gerddwyr. Croeso i gŵn bach sy'n ymddwyn yn dda, ond ni chaniateir iddynt fynd i fyny'r grisiau.

Nid oes seibiannau byr ar gael yn ystod cyfnodau prysur onid eu bod ar gael i’w harchebu ar y funud olaf.

Mae Jenny's Cottage yn fwthyn cyn-löwr, 3 ystafell wely pen teras. Saif yng nghanol Tref Dreftadaeth Blaenafon ac mae man parcio y tu allan i'r drws ffrynt.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na

  Bwthyn Jenny yn 3 ystafell wely diwedd teras cyn-lowyr bwthyn wedi ei leoli yng nghanol tref Treftadaeth Blaenafon â parcio hawl y tu allan i ddrws y ffrynt

 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
 • Cyfeiriad:Jenny's Cottage, 17 Stryd y Parc, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AB
 • Ffon07977 637740
 • Ebost:hugothree69@yahoo.co.uk
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Ystafell neu uned bwthyn:O £315 yr wythnos – Isafswm o 3 noson – rhowch alwad i gael manylion
Cyfleusterau
 • Cots Available
 • Laundry Facilities
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • Pets Welcome