The Kings Head Hotel

The Kings Head Hotel
 • Lleoliad:Y Fenni
 • Math:Gwesty
 • Graddfa:4 Seren

Lleolir gwesty’r Kings Head yng nghanol y Fenni, o fewn pellter cerdded hawdd i’r gorsafoedd bws a thrên. Mae ein 14 o ystafelloedd en-suite wedi eu hailwampio i safon uchel, ac mae ganddynt oll deledu sgrin fflat, mynediad diwifr i’r rhyngrwyd a chyfleusterau te/coffi. Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yn cynnig detholiad da o gwrw, teledu sgrin fawr ac adloniant fyw ar nos Wener. Mae ein bwyty (Venue 59) yn cynnig prydau bwyd blasus bob dydd mewn awyrgylch gyfeillgar a braf. Mae ein cinio dydd Sul yn enwog fel y gorau yn y dref, ac argymhellir eich bod yn trefnu bwrdd ymlaen llaw.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na

  Dim ond ar y llawr gwaelod. Mae ystafelloedd llofft ar y llawr cyntaf a’r ail lawr.

 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Sengl:£62.00 y noson yn cynnwys brecwast
 • Dwbl:£95.00 y noson yn cynnwys brecwast
 • Ystafell neu uned bwthyn:Ystafell Deuluol £125.00 y noson yn cynnwys brecwast
Cyfleusterau
 • Access Statement
 • Bookable through TICS
 • Licensed
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Restaurant/Evening Meal
 • TV In all rooms
 • Vegetarian and/or special requirements
 • Wifi Facilities Available