Middle Ninfa

Middle Ninfa
  • Lleoliad:Y Fenni
  • Math:Parc Teithio a Gwersylla
  • Graddfa:2 Seren

Mae fferm Middle Ninfa yn un o safleoedd gwersylla bach blaenaf y DU ac yn cael ei argymell yn llyfr Dixie Wills "Tiny Campsites". Deg o leiniau bach terasog gyda lle cynnau tân, ar ochr y mynydd gyda golygfeydd braf dros gefn gwlad Sir Fynwy. Cyfleusterau cyfyngedig: toiledau compost, cawodydd a gynhesir gyda phŵer solar, dim faniau campio. Mae tŷ bynciau yn cynnig llety hunanarlwyo cyfforddus i hyd at 6 o bobl. Mae fferm Middle Ninfa yn cefnogi cynhyrchwyr lleol, cyflenwyr lleol a siopau masnach deg, y mae digon ohonynt yn y sir.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
  • Visit Wales - 2 Seren
  • Cyclists Welcome
  • Walkers Welcome
Prisio
  • Sengl:£5 y person y noson a ffi am y llain o £5 neu £10 y noson, cŵn £2.50 y noson