Oakfield Bed and Breakfast

Oakfield Bed and Breakfast
 • Lleoliad:Blaenafon
 • Math:Gwely a Brecwast
 • Graddfa:4 Seren

Yr unig ddarparwr llety wedi ei raddio gan Croeso Cymru ar gyfer Gwely a Brecwast yn nhref Blaenafon yw Oakfield Bed and Breakfast, llety gwely a brecwast gyda phedair seren.

Lleolir Oakfield o fewn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon ac mae ar ffin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n cyffinio Llwybr Hamdden Torfaen (Llwybr Beicio Cenedlaethol 492). Mae’r llety gwely a brecwast o fewn pellter cerdded i’r prif atyniadau, gan gynnwys Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, y Pwll Mawr, Gwaith Haearn Blaenafon, Canol Tref Blaenafon a Llynnoedd Garn. Mae nifer o dafarndai / bwytai lleol gerllaw os ydych eisiau bwyd neu ddiod.

Mae gan Oakfield ystafell gyda dau wely ac ystafell gawod en-suite, ystafell ddwbl gyda chawod en-suite ac ystafell i’r teulu ar gyfer hyd at bedwar o bobl gydag ystafell ymolchi breifat i’w defnyddio gan y gwesteion sy’n aros yn yr ystafell honno yn unig.

Mae’r cyfraddau’n seiliedig ar y person fesul noson, gyda 2 o bobl yn rhannu ac yn cynnwys llety a brecwast llawn wedi ei goginio. Codir hanner pris oedolion ar gyfer plant dan 12 oed. Mae plant dan 3 oed yn aros yn rhad ac am ddim.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Grwpiau:Na
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
 • Welcome Host
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Sengl:£42 y noson
 • Dwbl:£34.50 y person y noson
 • Dau wely:£34.50 y person y noson
 • Ystafell neu uned bwthyn:£33 y person y noson – Ystafell Deuluol gydag ystafell ymolchi breifat
Cyfleusterau
 • Bookable through TICS
 • Cots Available
 • Laundry Facilities
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • TV In all rooms
 • Vegetarian and/or special requirements
 • Wifi Facilities Available