Old Rectory Barn

Old Rectory Barn
 • Lleoliad:Y Fenni
 • Math:Hunanarlwyo
 • Graddfa:5 Seren

Yn ddelfrydol i deuluoedd neu grwpiau mawr. Mae Old Rectory Barn wedi ei adnewyddu’n hyfryd i ddarparu dwy uned hunan-arlwy, a gellir hefyd eu bwcio gyda’i gilydd.

Mae’r prisiau yn cynnwys gwres a thrydan, llieiniau a dillad gwely. Rydym yn darparu Pecyn Croeso o gynnyrch lleol.

Mae’r Stablau ar y llawr gwaelod yn cymryd 4 o bobl mewn un ystafell dau wely ac un ystafell ddwbl, y ddwy yn en-suite. Mae gan y gegin/ystafell fyw ddrysau Ffrengig yn arwain i’r ardd a’r patio.

Mae’r llofft yn cymryd 4-6 o bobl mewn un ystafell dau wely, ac un ystafell i’r teulu, y ddwy yn en-suite. Dros ddau lawr mae golygfeydd hyfryd o’r gegin/ystafell fyw. Patio a gardd.

Peth llety ar y llawr gwaelod

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie

  Peth llety ar y llawr gwaelod

 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 5 Seren
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Ystafell neu uned bwthyn:Stablau o £280 i £442; Llofft o £306 i £480; Seibiannau byr o £242
Cyfleusterau
 • Access Statement
 • Bookable through TICS
 • Cots Available
 • Ground Floor Bedrooms
 • Laundry Facilities
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • TV In all rooms
 • Wifi Facilities Available