Gwesty Parkway a Sba

Gwesty Parkway a Sba
 • Lleoliad:Cwmbrân
 • Math:Gwesty
 • Graddfa:4 Seren

Wedi'i leoli mewn dros saith erw a hanner o erddi, mae'r gwesty Cymreig yng Nghwmbrân, sy'n eiddo preifat, yn lleoliad delfrydol ar gyfer busnes a phleser. Mae'r gwesty moethus sydd wedi derbyn Achrediad Pedair Seren gan yr AA wedi cael ei ailwampio ers i deulu de Savary gymryd yr awenau ym mis Tachwedd 2012.

Mae'n cynnig 70 o ystafelloedd gwely en-suite, Clwb Hamdden Preifat a Sba i'r Aelodau'n unig, Bwyty sydd yn enwog am ei fwyd Cerfdy 3 chwrs ac Ystafelloedd Mawr ar gyfer Dathliadau, Priodasau a Dawnsfeydd Cinio.

Mae'r dderbynfa helaeth a lolfa gyfforddus yn gynnes eu natur, gyda thân coed go iawn sy'n llosgi dros dunnell o lo a choed lleol bob wythnos. Tra yn yr haf, bydd  Gardd Patio estynedig, ar ei newydd wedd yn rhagorol i gwrdd dros ginio a nosweithiau hamddenol gyda photel o win.

Mae croeso cyfeillgar a brwdfrydig bob amser yn eich disgwyl yn y Gwesty sydd yn enwog yn yr ardal am ei safonau uchel o ran bwyd, gwasanaeth a llety.

Mae cysylltiad diwifr a pharcio ar gael am ddim i'r holl westeion ac mae gan y gwesteion eu lolfa arbennig eu hunain.

Rydym yn hynod o falch ein bod wedi dod yn ail yng Nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau 2014 am ein gerddi rhagorol.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
Prisio
 • Sengl:£75 - £110
 • Dwbl:£90 - £125
Cyfleusterau
 • Access Statement
 • Cots Available
 • Ground Floor Bedrooms
 • Laundry Facilities
 • Licensed
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • Restaurant/Evening Meal
 • TV In all rooms
 • Vegetarian and/or special requirements
 • Wifi Facilities Available