Premier Inn Cwmbrân

Premier Inn Cwmbrân
  • Lleoliad:Cwmbrân
  • Math:Gwesty
  • Graddfa:No Grading

Taith 9 munud mewn car o gyffordd 25a ar draffordd yr M4, mae'r gwesty modern, syml hwn 1.5 milltir o Gwmbrân, tref newydd a sefydlwyd ym 1949. Mae'n 7.2 milltir o Gasnewydd a 17 milltir o barc cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae ystafelloedd sengl a dwbl ac ystafelloedd i deuluoedd gyda 2 wely y gellir eu tynnu allan (lle mae plant 15 oed ac iau yn bwyta ac yn aros yn rhad ac am ddim gydag oedolion sy'n talu), yn cynnwys ystafelloedd ymolchi â chawodydd, WiFi am ddim, yn ogystal â chyfleusterau gwneud te a choffi, setiau teledu gyda sianelau digidol a desgiau

Mae yna dafarn/bwyty Table Table a pharcio am ddim ar y safle. Mae’r brecwast (am dâl ychwanegol) yn cynnwys y cyfan y gallwch ei fwyta a dewisiadau ysgafn.

  • Mynedfa i’r Anabl:Ie
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
Cyfleusterau
  • Major Credit Cards accepted
  • Parcio Ar Gael
  • TV In all rooms