Canolfan Antur Pwll Du

Canolfan Antur Pwll Du
 • Lleoliad:Pontypool
 • Math:Hostel
 • Graddfa:3 Seren

Cafodd y Ganolfan ei moderneiddio yn ddiweddar gan Ann a Peter Jones sy'n byw ac yn gweithio ar y safle bridio gwartheg pedigri duon Cymreig, gerllaw. Mae'r fferm bellach yn ymestyn i tua 20 hectar ac mae wedi ei hamgylchynu gan ardal o dir comin drefol sydd yn cynyddu'r ardal yn sylweddol ar gyfer ymwelwyr i gerdded ac archwilio. Mae'r fferm yn rhan o gynllun amaeth-amgylcheddol 'Tir Gofal' Cymru gyfan, lle mae'r ffocws yn cael ei roi ar ffermio mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a rheoli'r tir ar gyfer bio-amrywiaeth a budd bywyd gwyllt.

Mae'r teulu wedi byw yn y fferm am dros 30 mlynedd, ac mae ei hanes yn perthyn yn agos i anheddiad Pwll Du y credir ei fod wedi cael ei sefydlu pan ddechreuwyd cloddio am lo a haearn ar ddechrau'r 18fed Ganrif.

Er y cafodd y rhan helaeth o Bwll Du ei ddymchwel ym 1963 gyda sylfeini ac olion crasu yn dangos eu ehangder, yr unig adeiladau eraill a saif yw tafarn y Lamb and Fox a Neuadd Lesiant y Glowyr, sydd bellach yn Ganolfan Antur Pwll Du  a oedd yn dyst i gyfraniadau’r glowyr a aeth ati i’w hadeiladu drwy gan ddefnyddio arian a gymerwyd o’u cyflogau heb yr un geiniog gan ffynonellau allanol

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 3 Seren
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Sengl:Bydd bwcio ar gyfer grwpiau bach ac unigolion ar y funud olaf yn costio £17.00 y pen, y noson. Wrth archebu lle ar gyfer grŵp gall y grwpiau ddisgwyl
 • Ystafell neu uned bwthyn:Defnyddio’r Ganolfan i’r grŵp yn unig dros benwythnos am gost o £400 y noson (isafswm o ddwy noson) waeth faint o aelodau fydd yn y grŵp hyd at uchafs